NSZ rozhodlo v případu podezření z ovlivňování svědků a podplacení tlumočníka PDF Tisk Email

 

Brno 5. května 2017 – Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) rozhodlo o stížnostech obviněných a zároveň ukončilo dohledový přezkum v trestní věci týkající se podezření z ovlivňování svědků a podplacení tlumočníka. Státní zástupce NSZ zamítl jako nedůvodné stížnosti čtyř obviněných osob proti dvěma usnesením policejního orgánu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kterými bylo zahájeno trestní stíhání celkem šesti fyzických osob. U jedné obviněné osoby státní zástupce NSZ rozhodl o vzetí na vědomí zpětvzetí stížnosti. Jedna obviněná osoba stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání nepodala. Státní zástupce NSZ dále zamítl jakou nedůvodnou stížnost jednoho z obviněných proti usnesení dozorového státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (VSZ v Olomouci) o jeho nevyloučení se z vykonávání úkonů trestního řízení. V rámci řízení o podaných stížnostech dospěl státní zástupce NSZ k závěru, že stížnostmi napadená usnesení byla vydána v souladu se zákonem a jsou řádně odůvodněna.

Státní zástupce NSZ rovněž dokončil dohledový instanční přezkum, který provedl na základě podnětu jednoho z obviněných, jenž byl průběžně doplňován a rozšiřován (poslední doplněk podnětu k výkonu dohledu NSZ obdrželo dne 25. 4. 2017), a podnětů dalších dvou subjektů nemajících postavení účastníků trestního řízení. NSZ v dané věci přezkoumalo zákonnost postupu VSZ v Olomouci, od něhož nelze oddělit ani přezkoumání postupu policejního orgánu NCOZ, který byl ostatně rovněž  předmětem přezkumného řízení o podaných stížnostech.

V rámci stížnostního a dohledového přezkumu bylo zjištěno, že ve věci byl jako jeden z úkonů trestního řízení prováděn odposlech a záznam telekomunikačního provozu, přičemž k nařízení a provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu došlo zákonným způsobem. Závažné pochybení policejního orgánu NCOZ bylo zjištěno při nakládání se záznamy telekomunikačního provozu, které policejní orgán NCOZ založil do spisu, aniž by provedl předchozí analýzu těchto záznamů z hlediska jejich obsahové a důkazní použitelnosti, včetně toho, zda neobsahují zákonem chráněnou komunikaci mezi obviněným a obhájcem v jiné trestní věci. Na tomto pochybení policejního orgánu se však nijak nepodílel dozorový státní zástupce VSZ v Olomouci, jemuž byl státním zástupcem NSZ vydán podle zákona o státním zastupitelství závazný pokyn k dalšímu usměrnění činnosti policejního orgánu. Nejvyšší státní zástupce o svých zjištěních a závěrech rovněž informoval ředitele NCOZ, kterého požádal, aby se zjištěným pochybením příslušníka NCOZ (zpracovatele věci) zabýval v rámci své řídící služební kompetence.

Důvodnými byly shledány námitky jednoho z obviněných a dvou subjektů stojících vně trestního řízení, neboť bylo současně zjištěno, že dozorový státní zástupce VSZ v Olomouci pochybil v rámci vazebního řízení, když adekvátně procesně nereagoval na uplynutí nejvyšší přípustné doby trvání koluzního důvodu vazby a po uplynutí této tříměsíční lhůty neoprávněně stanovoval podmínky pro uskutečnění návštěv ve výkonu vazby. Zjištěné pochybení dozorového státního zástupce VSZ v Olomouci bylo postoupeno vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci k dalšímu prošetření a případnému vyvození kárné odpovědnosti dozorového státního zástupce VSZ v Olomouci. Nejvyšší státní zástupce bude výsledek tohoto prošetření sledovat.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software