Zpráva o činnosti: Kvalitu práce státních zástupců dokládá i nízký podíl zprošťujících rozsudků PDF Tisk Email

 

Brno 21. června 2017 – Nové trendy v kriminalitě a další poznatky i statistická data týkající se výkonu veřejné žaloby v České republice v uplynulém roce 2016 shrnuje Zpráva o činnosti státního zastupitelství, kterou připravilo a aktuálně zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství.

Jako v předchozích letech i během loňska analytici zaznamenali pokles evidované kriminality, zejména úbytek případů majetkové trestné činnosti. Tento trend ovšem souvisí i s přetrvávající latentní kriminalitou. Méně závažné trestné činy vzhledem k malé pravděpodobnosti objasnění často poškození vůbec neoznámí. Pokračuje také fenomén přesunu značné části zločinu do kyberprostoru, kde pachatelům zejména podvodů nahrává anonymita i naivita uživatelů internetu.

NSZ TZZprávu o činnosti státního zastupitelství vydává Nejvyšší státní zastupitelství každoročně, zasílá ji ministru spravedlnosti a následně zpřístupňuje i veřejnosti prostřednictvím internetu. Foto: Petr Malý

Pro páchání daňové kriminality je charakteristická stále větší sofistikovanost a zapojení mezinárodního prvku. V tomto smyslu se ukazuje jako efektivní činnost tzv. Daňové Kobry a koordinovaná spolupráce policie i státního zastupitelství s finanční a celní správou při odhalování a postihování této trestné činnosti. U trestných činů korupčního charakteru přetrvává stále nízká míra oznamování těchto deliktních jednání. Tento typ trestné činnosti je velmi komplikované odhalovat a prokazovat s ohledem na působení organizovaných skupin osob na různých článcích procesu zadávání veřejných zakázek.

Spolupráci státních zástupců s policií během vyšetřování usnadnila rychlejší komunikace prostřednictvím policejního informačního systému. Zpráva mimo jiné hodnotí také fungování nově vzniklého policejního útvaru Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Státní zástupci upozorňují na přetrvávající negativní rys dřívějšího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tedy nevyrovnanost a různorodost v kvalitě i kvantitě případů uvnitř jednoho orgánu. Pozitivně je hodnocena kvalitní práce Sekce závažné hospodářské trestné činnosti i Sekce organizovaného zločinu a také regionálních expozitur NCOZ, naopak u Sekce finanční kriminality upozorňuje zpráva na nedostatky v kvalitě práce i v komunikaci s dozorovými státními zástupci. Obecným problémem zůstává znatelná institucionální a personální nestabilita nově budovaného útvaru. Sloučení mělo negativní vliv na některé trestní věci, a to především v důsledku odchodu konkrétních zpracovatelů od Policie ČR, ale také obecně v důsledku nutnosti vyřešit řadu provozních záležitostí týkajících se chodu nového útvaru. Tyto negativní vlivy však nelze zatím doložit kvantitativními ukazateli, neboť jsou zjišťovány na základě hodnocení postupu policejních orgánů v konkrétních věcech v rámci dozorové činnosti státních zástupců. Pro hodnocení činnosti NCOZ pak bude klíčový rok 2017.

Celkem podali státní zástupci v roce 2016 obžaloby na 78 131 fyzických osob a na 187 právnických osob. Většinu trestních spisů přitom vyřídí ve lhůtě do dvou týdnů, konkrétně v 83,6 % případů není doba mezi převzetím spisu od policie až do podání obžaloby nebo jiného rozhodnutí státního zástupce delší než dva týdny. Zbylé složitější případy většinou komplikuje náročné dokazování, čekání na znalecké posudky nebo vyřizování právní pomoci ze zahraničí. Většina podaných obžalob přitom úspěšně obstála před soudem. Z celkového počtu osob soudy zprostily obžaloby pouze 4,9 %.

Úplný text Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2016 včetně podrobné tabulkové části je k dispozici ke stažení zde.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software