Reakce na nepřesné výroky poslance Daniela Korteho PDF Tisk Email

 

Brno 14. července 2017 – Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman považuje za nutné reagovat na nepřesná a zkreslující vyjádření poslance Daniela Korteho v médiích týkající se neúčasti nejvyššího státního zástupce na jednání Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací.

Pan předseda komise je citován ve zprávě České tiskové kanceláře ze dne 13. 7. 2017, kterou převzala i další zpravodajská média, s tím, že podle jeho slov nejvyšší státní zástupce už třikrát na jednání komise nepřišel, a uvádí: "On se vždy omluvil v podstatě na poslední chvíli, tentokrát nás vyzval ministr Pelikán, abychom si pozvali nejvyššího státního zástupce, že ho zprostí mlčenlivosti." Ministr spravedlnosti by podle pana poslance Korteho měl na nejvyššího státního zástupce apelovat, aby se dalšího jednání komise začátkem září zúčastnil.

Výroky, které mohou naznačovat neochotu či nevstřícnost nejvyššího státního zástupce účastnit se jednání komise, je třeba uvést na pravou míru. Předseda stálé komise, resp. její tajemnice zaslal/a nejvyššímu státnímu od března 2017 dosud celkem sedm žádostí o účast na jednání komise. První dvě pozvání Pavel Zeman odmítl s vysvětlením, že vzhledem k neukončené dohledové prověrce v dané trestní věci, je vyloučeno, aby k případu sděloval jakékoliv skutečnosti a jeho účast je tak neúčelná a předčasná. I na další pozvánky, které byly zaslány pouze s několikadenním předstihem, byl nejvyšší státní zástupce nucen reagovat omluvou, kdy mu jiný, neodkladný pracovní program nedovolil se jednání účastnit. S navrženými termíny kolidovaly dlouhodobě naplánované akce, například setkání generálních prokurátorů zemí Visegrádské čtyřky.

Jak dále nejvyšší státní zástupce upozorňoval v korespondenci s předsedou, resp. tajemnicí stálé komise dořešena nebyla ani otázka případného zbavení mlčenlivosti. Teprve v posledním dopise adresovaném nejvyššímu státnímu zástupci dne 13. 7. 2017 předseda komise Daniel Korte informuje o tom, že po posledním jednání komise téhož dne byla ministru spravedlnosti odeslána žádost o zproštění mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce. Až do této doby tedy nebylo zřejmé, k čemu by se nejvyšší státní zástupce směl v rámci výpovědi před komisí vyjadřovat.

Je nutné také zdůraznit, že ačkoliv pan poslanec v jedné ze svých pozvánek upozornil na fakt, že je obeznámen se závažnými novými skutečnostmi ve vztahu k projednávanému případu, dosud nereagoval ani na opakované výzvy nejvyššího státního zástupce písemně sdělit tyto poznatky státnímu zastupitelství.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software