Společné prohlášení představitelů justice k situaci v Polsku PDF Tisk Email

 

Brno 21. července 2017 – Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se připojil ke společnému prohlášení vrcholných představitelů tuzemské justice k situaci v Polské republice.

 

Polsko1Ilustrační foto: pxhere.com

 

 

NEMŮŽEME MLČET 

 

Polská republika /Rzeczpospolita Polska/ a její národ jsou pro nás trvalou a neoddělitelnou součástí společenství národů střední a východní Evropy sdílejícího po staletí společný osud. Hrdinství polského národa za 2. světové války, jeho odpor proti diktátu bývalého Sovětského svazu i domácím totalitním praktikám, stejně jako jeho úspěšné obnovení státní svrchovanosti a nastolení demokratického systému a právního státu po roce 1989 bylo pro nás významnou a trvalou inspirací. V posledním roce jsme však u našeho blízkého souseda svědky vývoje, který ohrožuje samotnou podstatu principů, na kterých stojí demokratický právní stát. Po ochromení Ústavního tribunálu a podřízení veřejnoprávních médií momentální státně stranické politice v minulém roce dochází v těchto dnech k bezprecedentnímu útoku na nezávislost polského soudnictví. Přijaté zákony o Národní radě soudnictví, o obecných soudech i projednávaný zákon o Nejvyšším soudu, které umožňují výkonné i zákonodárné moci zcela zbavit soudní moc její nezávislosti, nepohodlné soudce zbavit mandátu a podřídit soudní moc politickému řízení, představují útok na samotné základy fungování demokratického právního státu. I při vědomí suverenity polského státu a respektu k ní, nemůžeme mlčet ke krokům, které ohrožují její samotný zdroj, kterým jsou nedotknutelné hodnoty evropské civilizace, humanismu a základních práv a svobod.

 

 

 

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

 

Pavel Šámal

předseda Nejvyššího soudu

 

Josef Baxa

předseda Nejvyššího správního soudu

 

Pavel Zeman

nejvyšší státní zástupce

 

Anna Šabatová

veřejná ochránkyně práv

 

 

 
© 2012 by Háka Software