Zpráva o činnosti: Pro úspěšný boj se závažnou kriminalitou je klíčem specializace státních zástupců PDF Tisk Email

 

Brno 20. června 2018 – Podrobnou analýzu práce státních zástupců i vývoje kriminality v uplynulém roce přináší Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017, kterou na základě zákonné povinnosti zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

 

Méně krádeží a vloupání, více sofistikovaných podvodů na internetu nebo složitých daňových deliktů. I tak lze popsat proměnu kriminality v České republice za poslední roky. Také v roce 2017 pokračoval pokles evidované kriminality. Tento trend je ale třeba připsat výrazné míře latence (neoznámené a nevyšetřované trestné činy), která souvisí mj. s přesunem části kriminálního chování do tzv. kyberprostoru. Virtuální prostředí se stává útočištěm nejen pro hackery, pachatele podvodů či sexuálních deliktů, jako nový fenomén se vyskytly také případy šikanování mezi školními dětmi či pronásledování oběti formou tzv. „cyber‑stalkingu“. Zejména sociální sítě jsou pak stále častěji platformou pro nezákonné nenávistné projevy (hate speech).

 GrafyZprávu o činnosti státního zastupitelství vydává Nejvyšší státní zastupitelství každoročně, zasílá ji ministru spravedlnosti a následně zpřístupňuje i veřejnosti prostřednictvím internetu. Ilustrační foto: Petr Malý

S poklesem vyšetřovaných trestních případů koresponduje i nižší počet osob postavených před soud. V roce 2017 státní zástupci sepsali a podali obžaloby (resp. návrh na potrestání) na 70 811 fyzických osob (tedy zhruba o 7 000 méně než předchozím roce). Trestní obžaloba se dotkla také 238 právnických osob. Naprostá většina podaných obžalob přitom obstála před soudem. Pouze v 5 % případů soudy rozhodly o zproštění obžaloby.

Statistiky také ukazují, že v rychlosti vyřizování případů si státní zástupci drží slušný standard. 83 % trestních spisů se u státního zástupce nezdrží déle než dva týdny (od okamžiku převzetí spisu od policie do doby, než státní zástupce podá obžalobu, případně rozhodne ve věci jiným způsobem). Déle trvající přípravná řízení zůstávají spíše excesem, hlavně důkazně složité kauzy komplikuje například čekání na zpracování znaleckých posudků nebo právní pomoc ze zahraničí.

Zpráva hodnotí také spolupráci veřejné žaloby s policejními orgány, nad jejichž činností v rámci přípravného řízení vykonávají státní zástupci dozor. Tato spolupráce je obecně hodnocena jako dobrá, vyzdvihována je snaha o zlepšování profesní úrovně i dosažených výsledků. Objevují se ale výtky státních zástupců k nedostatečné odborné erudici policistů, k nesprávným procesním postupům i nedostatečné samostatnosti.

Závažné závady státní zastupitelství shledává v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (nesprávné vyhodnocování poznatků, nesprávně zvolené postupy, nepatřičné vyšetřování úniků informací z trestního řízení, nedostatečná samostatná vyhledávací činnost atd. – podrobněji na s. 45 Zprávy). Pokud jde o fungování Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), nadále se projevují negativní důsledky ukvapené reorganizace policejních útvarů, zejména nestabilní personální situace. Vytýkána je také nedostatečná samostatná vyhledávací činnost NCOZ (podrobněji s. 45-46 Zprávy).

Jako velmi pozitivní trend lze vnímat rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů, ať už jako alternativě k trestu odnětí svobody, nebo jako další sankci. Poměr počtu uložených peněžitých trestů ve vztahu k počtu odsouzených osob se v roce 2017 přiblížil 15 %, v předchozím roce byl tento podíl pouze 8 %. Přínosem byly v této oblasti zejména semináře pořádané ve spolupráci NSZ a Nejvyššího soudu pro soudce, státní zástupce i policisty. Podobně chtějí obě instituce působit na změnu praxe i v oblasti tzv. odklonů v trestním řízení a dosáhnout například většího podílu uzavíraných dohod o vině a trestu jako alternativy hlavního líčení.

Přílohou Zprávy o činnosti státního zastupitelství jsou letos poprvé také zprávy jednotlivých národních korespondentů, expertů na dílčí typy závažné kriminality (terorismus, extremismus, korupce, hospodářská a daňová trestná činnost, kyberkriminalita, obchodování s lidmi aj.). Součástí je také zvláštní zpráva zaměřená na oblast domácího násilí. Národní korespondenti NSZ mapují trendy v daných oblastech kriminálního chování, shromažďují nejnovější poznatky a koordinují aktivitu specializovaných státních zástupců napříč Českou republikou.

Úplný text Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 včetně příloh a podrobné tabulkové části je k dispozici ke stažení na webu NSZ zde.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

***

TK

Záznam části tiskové konference NSZ, živě odvysílané na zpravodajské stanici ČT24, je dostupný na webu ct24.cz. Reprofoto: ČT24

 

 
© 2012 by Háka Software