Nejvyšší státní zástupce jednal s představiteli České advokátní komory PDF Tisk Email

 

Brno 3. srpna 2018 – O tématu trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků jednali nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík společně se zástupci České advokátní komory Tomášem Sokolem a Petrem Tomanem. Schůzka se uskutečnila dne 2. srpna 2018 v Praze a navázala na analýzu, kterou zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) a dne 19. července 2018 představilo veřejnosti (viz tiskovou zprávu zde).

 

JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Petr Toman, LL.M., se této problematice dlouhodobě věnují z pozice advokátů. Účastníci jednání se shodli, že analýza NSZ představuje reálný obraz dané problematiky. Zvláště byl zdůrazněn vysoký počet ukončených trestních řízení v jeho počáteční fázi, v prověřování, a to ve spojitosti s naprosto dominantním iniciačním prvkem trestních řízení, a to trestními oznámeními fyzických osob. Představitelé veřejné žaloby a advokacie také diskutovali některá zjištění vyplývající z analýzy, přičemž několik málo dílčích rozdílných interpretací zjištěných fakt stranami jednání nenarušuje důvěru ve zjištěná fakta jako taková.

 

U problematiky subjektivní stránky trestné činnosti se obě strany shodly na tom, že je třeba se držet stávající judikatury Nejvyššího soudu, která je odpovídající. Jednání se v závěru dotklo i otázky prevence v této oblasti trestné činnosti, přičemž byla zdůrazněna potřeba vzdělávání volených funkcionářů územních samospráv, zejména těch nejmenších obcí, a nutnost snižovat administrativní zatížení a zjednodušovat vlastní výkon územní samosprávy.

 

Jiří Pavlík

náměstek nejvyššího státního zástupce

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software