NSZ a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se dohodly na užší spolupráci PDF Tisk Email

 

Brno 11. října 2018 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Nejvyšší státní zastupitelství podepsaly Memorandum o spolupráci. Dokument stvrdili podpisem dne 5. října 2018 nejvyšší představitelé uvedených institucí, za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jeho ředitel Ing. Dušan Navrátil, za Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

 

NUKIB

Foto: Pavlína Jadrná

 

„Naše spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím byla doposud bezproblémová, i tak jsme usoudili, že pro včasnou výměnu informací a zkušeností můžeme udělat více. Podepsané memorandum nám umožní dělat pravidelné aktivní kroky k vylepšení současného stavu,“ uvedl k podpisu ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

 

„Memorandum je jedním z dalších kroků k zintenzivnění spolupráce na poli potírání negativních jevů v kyberprostoru, a tím i k efektivnějšímu potírání trestné činnosti ve virtuálním světě,“ ocenil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

 

Účelem podepsaného memoranda je zlepšení podmínek pro spolupráci a vzájemnou pomoc mezi NÚKIB a NSZ při plnění jejich zákonných úkolů. Mimo jiné obsahuje dohodu, že zmíněné instituce si budou pravidelně bez zbytečného odkladu vyměňovat odborné poznatky a informace a budou si poskytovat lektorskou i konzultační činnost v oblastech náležejících do jejich zákonné působnosti. NÚKIB se rovněž zavázal, že bude NSZ zasílat své výroční zprávy a NSZ se zavázalo zasílat NÚKIB zprávu o činnosti státního zastupitelství za každý rok.

 

Radek Holý, tiskový mluvčí NÚKIB

Petr Malý, tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software