Jan Záruba Právníkem roku PDF Tisk Email

 

Praha, Brno 2. února 2019 – Ocenění Právník roku 2018 v kategorii Občanské právo získal dlouholetý expert Nejvyššího státního zastupitelství Mgr. Jan Záruba, ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech. Cenu v soutěži pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ převzal spolu s dalšími oceněnými na slavnostním galavečeru 1. února 2019 v Top Hotelu v Praze.

 

pravnik2018

Foto: ČAK

 

Mgr. Jan Záruba je uznávaným odborníkem na netrestní působnost státního zastupitelství a oblast správního a občanského práva. V institucích veřejné žaloby působí od roku 1974, nejprve jako právní čekatel, později prokurátor na Okresní prokuratuře Brno-venkov a následně Krajské prokuratuře v Brně. V letech 1982 až 1992 pracoval na odboru všeobecného dozoru Generální prokuratury ČSR. V mezidobí let 1992 až 1996 se věnoval advokacii. V roce 1996 se vrací do soustavy státního zastupitelství, nejprve coby státní zástupce na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, dva roky poté začíná pracovat na Nejvyšším státním zastupitelství, kde působí dosud. Od roku 1999 vede netrestní odbor, resp. odbor veřejné žaloby v netrestních věcech.

 

Zaruba

Foto: NSZ

 

Od roku 1997 je Mgr. Záruba také lektorem Justiční akademie v Kroměříži. Působí také jako člen redakčních rad časopisů Právo a zákonnost a Státní zastupitelství. Byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo (2000 – 2007), rekodifikační komise pro občanský soudní řád (2004 – 2005) nebo Expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo při Ministerstvu spravedlnosti (od roku 2013 do zrušení skupiny). Publikuje hojně v odborných periodicích se zaměřením na oblast civilního, správního práva a mimotrestní působnosti státního zastupitelství. Je autorem či spoluautorem řady publikací, autorsky se podílel například i na komentářích k zákonu o soudech a soudcích nebo občanskému soudnímu řádu.

 

Podrobnosti o dalších oceněných na webu České advokátní komory.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software