Etický kodex státního zástupce PDF Tisk Email

 

Brno 23. dubna 2019 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje na svém webu Etický kodex státního zástupce, soubor profesních pravidel závazných pro všechny státní zástupkyně a státní zástupce. Text dokumentu odsouhlasili a stvrdili podpisem nejvyšší státní zástupce, vrchní a krajští státní zástupci dne 16. dubna 2019. Kodex začne platit od 1. května 2019.

 KodexDokument podepsali nejvyšší státní zástupce i vedoucí vrchních a krajských státních zastupitelství, foto: NSZ

Dosud chování státních zástupců v práci i soukromém životě upravovalo několik různých předpisů, zejména Kodex profesionální etiky připravený Nejvyšším státním zastupitelstvím, dále etické kodexy v rámci interních protikorupčních opatření jednotlivých státních zastupitelství. Nový kodex jednotný pro celou soustavu státního zastupitelství nahrazuje dřívější normy. Zdůrazňuje hodnoty a principy, které musí každý státní zástupce ctít, jako zákonnost, nezávislost, nestrannost, odbornost, důvěryhodnost a důstojnost. Řeší například otázky střetu zájmů či přijímání darů.

„Vytvořením jednotného etického kodexu státní zastupitelství plní jedno z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy GRECO, která v jednotlivých zemích hodnotí úroveň protikorupčních opatření,“ vysvětluje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Už v minulém roce Nejvyšší státní zastupitelství z vlastní iniciativy reagovalo na další z doporučení skupiny GRECO a připravilo dohodu o výběru a kariérním postupu státních zástupců, podle které se už nyní v praxi postupuje.  Další doporučení skupiny GRECO lze naplnit už jen cestou změny právní úpravy.  

Text Etického kodexu státního zástupce je dostupný zde.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software