OECD ocenila přínos Nejvyššího státního zastupitelství v boji se zahraničním podplácením PDF Tisk Email

 

Brno 2. července 2019 – Státní zastupitelství v České republice se aktivně podílí na potírání kriminality spojené se zahraničním podplácením. Vyplývá to z posledního hodnocení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které zdůrazňuje také nutnost legislativního posílení nezávislosti státního zastupitelství.

Pracovní skupina OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů (Pracovní skupina OECD) dne 28. června 2019 na plenárním zasedání projednala a přijala zprávu o stavu plnění doporučení Pracovní skupiny OECD ze strany České republiky v rámci 4. fáze vzájemných hodnocení týkajících se implementace Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a souvisejících nástrojů. Česká republika je teprve třetí zemí ze 44 členských zemí (a to po Finsku a Velké Británii), která byla hodnocena z hlediska implementace doporučení Pracovní skupiny OECD v rámci 4. fáze vzájemných hodnocení. Česká delegace byla na zasedání Pracovní skupiny OECD složena z expertů Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího státního zastupitelství a Stálé mise ČR při OECD.

OECDIlustrační foto: oecd.org

Pracovní skupina OECD dospěla k závěru, že ze 17 doporučení v 6 tematických oblastech, které České republika obdržela od Pracovní skupiny OECD v rámci 4. fáze hodnocení v červnu 2017, Česká republika doposud zcela implementovala 4 doporučení, 10 doporučení implementovala částečně a 3 doporučení neimplementovala ani zčásti.

Mezi doporučení, která byla shledána zcela implementovanými, patří doporučení týkající se výlučně působnosti Nejvyššího státního zastupitelství. Jedno z nich se týká činnosti NSZ v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a tři doporučení souvisejí s problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. Pracovní skupina OECD zejména ocenila aktualizovanou metodiku NSZ v oblasti nové právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a další aktivity a úsilí NSZ v této oblasti (mj. pořádání školení a seminářů, jakož i komunikaci a spolupráci se soukromým sektorem).

Pracovní skupina OECD vyzdvihla i další oblasti, na kterých se přímo podílí Nejvyšší státní zastupitelství. Jednalo se zejména o úspěchy v oblasti vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti a dále výrazně zlepšené výsledky při ukládání majetkových sankcí pachatelům trestné činnosti. Oceněny byly rovněž metodické a vzdělávací aktivity Nejvyššího státního zastupitelství v těchto oblastech. Pracovní skupina rovněž pozitivně zhodnotila skutečnost, že v České republice došlo v roce 2017 k zahájení trestního stíhání v prvním případu zahraničního podplácení.

Naproti tomu mezi doporučení, která doposud nebyla implementována vůbec, patří doporučení týkající se legislativního posílení ochrany oznamovatelů trestné činnosti a doporučení požadující zveřejňování rozsudků v případech zahraničního podplácení. Klíčové doporučení, které doposud nebylo ani zčásti implementováno, je podle Pracovní skupiny OECD otázka legislativního posílení nezávislosti státního zastupitelství.

Další vývoj při implementaci těchto tří doporučení bude Pracovní skupina nadále sledovat, a to společně s doporučeními týkajícími se detekčních, analytických, kapacitních a vyšetřovacích schopností Národní centrály proti organizovanému zločinu. Sledován bude také aplikační vývoj v oblasti nové právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob (§ 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).

Nejvyšší státní zastupitelství se s doporučeními Pracovní skupiny OECD ztotožňuje a i v následujícím období vynaloží maximální úsilí nejen pro respektování a implementaci těchto doporučení, ale jejich prostřednictvím zejména pro skutečné zefektivnění boje s mezinárodní korupcí.

 

Hodnotící zpráva je dostupná zde.

 

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 

 
© 2012 by Háka Software