Mezinárodní konference NSZ se zaměřila na vztah justice a médií PDF Tisk Email

 

Praha 28. listopadu 2019 – Lze najít rovnováhu mezi ochranou soukromí a právem informovat veřejnost? Je vůbec možné v éře médií ochránit práva všech aktérů trestního řízení? Který veřejný zájem má převážit? Na tyto a další ožehavé otázky upozornila mezinárodní konference „Spravedlivý proces a mediální realita“, kterou uspořádalo Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Evropským soudem pro lidská práva ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v prostorách Strahovského kláštera v Praze.

 

Kolaz 1

Foto: NSZ

 

Cílem konference bylo upozornit na otázku dodržování principů „fair trial“ v době enormní a všudypřítomné mediální pozornosti. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém úvodním vystoupení připomněl třicáté výročí sametové revoluce: „Je bezesporu dobře, že jak média, tak veřejná žaloba se staly sebevědomými hráči v rámci našeho demokratického vývoje. Pokud však chceme demokracii, kterou jsme před 30 lety znovu získali, udržet a kultivovat, a pokud chceme udržet a rozvíjet právní stát, musíme si být vědomi toho, že každá hra má svoje pravidla.“

 

Kolaz 2

Foto: NSZ

 

Jedinečná kombinace přednášejících nabídla několik úhlů pohledu na neustálý konflikt mezi protichůdnými zájmy informace šířit a naopak informace chránit. Na jaké aspekty spravedlivého procesu ve vztahu k médiím klade důraz Evropský soud pro lidská práva, přiblížil jeho předseda Linos-Alexandre Sicilianos: „O probíhajících trestních řízeních je třeba informovat uvážlivě, obezřetně a s respektem k právu na soukromí,“ zdůraznil Sicilianos. Na limity svobody projevu a otázku medializace soudních rozhodnutí se ve svých příspěvcích zaměřili také další soudci štrasburského tribunálu Aleš Pejchal a Krzysztof Wojtyczek.

 

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová vysvětlila, proč nemůže být informování o probíhajících trestních řízeních zcela neomezené. Srovnání s perspektivou praktického žurnalisty pak nabídlo vystoupení Vladimíra Piskáčka, někdejšího ředitele redakcí mediálního domu Economia, který prezentoval svoje východiska v nedávném sporu o rozsah zveřejněných informací v konkrétní neskončené trestní kauze. S akademickým nadhledem se na téma informování o trestních procesech i na otázku důvěryhodnosti justice zaměřila socioložka médií Marína Urbániková z Masarykovy univerzity.

 

Konference se účastnila řada významných hostů, předsedové obou komor Parlamentu České republiky, předsedové nejvyšších soudních institucí, kardinál Dominik Duka, jehož pohostinství Nejvyšší státní zastupitelství při pořádání konference využilo, a další představitelé justice i veřejného života.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software