Sdělení NSZ k trestnosti šíření onemocnění COVID-19 PDF Tisk Email

 

Brno 13. března 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství informuje o tom, že dnešního dne, tedy 13. 3. 2020, byla ve Sbírce zákonů uveřejněna novela nařízení vlády č. 435/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.

 

Touto novelou se doplňuje do Přílohy č. 1 jako jedna z nakažlivých lidských nemocí i onemocnění COVID-19.

 

Toto znamená, že od nabytí účinností této novely, tedy ode dneška se každý, kdo zaviněně šíří onemocnění COVID-19, může dopustit i následujících trestných činů:

 

§ 152 trestního zákoníku

Šíření nakažlivé lidské nemoci

 

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

 

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

 

(5) Příprava je trestná.

  

§ 153 trestního zákoníku

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

 

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

 

b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

 

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví.

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na ochranu veřejného zdraví.

 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.

 

  

I s ohledem na výše uvedené Nejvyšší státní zastupitelství vyzývá k odpovědnému přístupu všechny osoby nemocné COVID-19, osoby vykazující příznaky tohoto onemocnění a další tzv. rizikové osoby.

  

 

JUDr. Pavel Zeman

nejvyšší státní zástupce

 
© 2012 by Háka Software