Aktualizace zvláštní zprávy týkající se aplikace článku II amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 za období do 29. 3. 2013 PDF Tisk Email

 

Brno, 23. 4. 2013 -- Na základě aktualizace zvláštní zprávy týkající se aplikace článku II amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, kterou si nejvyšší státní zástupce od státních zastupitelství vyžádal, byly zjištěny následující podstatné údaje:

 

Ve srovnání s výsledky únorové zvláštní zprávy vzrostl od 15. 2. 2013 celkový počet zastavených případů na základě článku II amnestie prezidenta o 88 a týkal se 161 obviněných osob. Z toho v přípravném řízení došlo k nárůstu o 59 věcí a 107 obviněných osob a v řízení před soudem o 29 věcí a 54 obviněných/odsouzených osob.

 

V přípravném řízení byl ke dni 29. 3. 2013 počet trestních stíhání zastavených rozhodnutím státního zástupce na okresních státních zastupitelstvích 243, na krajských státních zastupitelstvích 16 a na vrchních státních zastupitelstvích 1. Celkový počet trestních stíhání zastavených rozhodnutím státního zástupce činil 260.

 

Počet obviněných, kterých se týká zastavení trestního stíhání rozhodnutím státního zástupce, činil na okresních státních zastupitelstvích 350, na krajských státních zastupitelstvích 19 a na vrchních státních zastupitelstvích 3. Celkový počet obviněných, kterých se týká zastavení trestního stíhání rozhodnutím státního zástupce, činil 372.

 

V řízení před soudem byl počet trestních stíhání zastavených rozhodnutím soudu ve věcech vedených u okresních státních zastupitelství 94, u krajských státních zastupitelství 45 a u vrchních státních zastupitelství 16. Celkový počet trestních stíhání zastavených rozhodnutím soudu činil 155.

 

Počet obviněných/obžalovaných, kterých se týká zastavení trestního stíhání rozhodnutím soudu ve věcech u okresních státních zastupitelství, činil 205, u krajských státních zastupitelství 99 a u vrchních státních zastupitelství 81. Celkový počet obviněných/obžalovaných, kterých se týká zastavení trestního stíhání rozhodnutím soudu, činil 385.

 

Bližším rozborem bylo zjištěno, že 50% věcí se týkalo trestných činů proti majetku, 12% věcí tvořily tr. činy hospodářské, 10% věcí tr. činy proti pořádku ve věcech veřejných a 12% věcí se týkalo tr. činů proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství.

 

Závěrem nutno konstatovat, že shora uvedené statistické údaje lze považovat pouze za předběžné údaje vzhledem k předpokladu, že v několika příštích měsících bude ještě dále postupováno na základě článku II amnestie prezidenta republiky.

 

 

Pro přehled uvádíme srovnávací tabulku statistických údajů za období do 15. 2. 2013 a za období do 29. 3. 2013:

 

 

 

Období do 15/2/2013

Období do 29/3/2013

Přípravné řízení

Počet   věcí/počet obviněných

201/265

260/372

Řízení před soudem

Počet   věcí/počet obviněných (obžalovaných)

126/331

155/385

CELKEM

 

327/596

415/757

 

 

 

                                                                 

                                                   PhDr. Helena Markusová

                                  tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce

                                  a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software