Časopis Státní zastupitelství PDF Tisk Email

 

Profesní časopis Státní zastupitelství vznikl v roce 2003. Vydává jej Wolters Kluwer ČR, a.s. Časopis Státní zastupitelství je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (www.vyzkum.cz).

 

V časopise jsou publikovány zejména odborné články vztahující  se k činnosti státního zastupitelství. Je však také dáván prostor příspěvkům odborníků, se kterými státní zástupci profesně spolupracují, tj. soudcům, policistům, pracovníkům Probační a mediační služby, advokátům či představitelům akademické obce. Zveřejněné příspěvky pokrývají širokou oblast práva, a to jak v trestní, tak i netrestní oblasti. Cílem redakční rady je publikovat na stránkách časopisu Státní zastupitelství především odborné a praktické zkušenosti státních zástupců, které mohou být přínosem pro jejich každodenní aplikaci práva. Vítány jsou však i články polemické, kriticky hodnotící stav legislativy, organizaci práce i právní názory jiných právníků. Zaslané odborné příspěvky jsou recenzovány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.

 

Příspěvky do časopisu Státní zastupitelství jsou přijímány v elektronické podobě na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Délka příspěvku nesmí přesáhnout 40.000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Doporučujeme užít písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1. Autor s předáním díla dodá fotografii a anotaci (4-5 vět) v českém a v cizím jazyce, která bude zveřejněna na webových stránkách vydavatelství. Na žádost autora zajistí přeložení anotace redakce.

 

NEWSLETTER 2017

NEWSLETTER 2016 

 

 

vydavatel:

 

Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6
130 00 Praha 3

 

www.wkcr.cz

 

 

Časopis si můžete objednat zde: http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/statni-zastupitelstvi.p1004.html

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software