V boji proti drogové kriminalitě spojili čeští státní zástupci síly s kolegy z Německa a Polska PDF Tisk Email

 

 

Brno 3. července 2015 – Státní zastupitelství a policie reaguje na aktuální trend v drogové trestné činnosti – sílící dovoz léků z Polska, z nichž drogové gangy v Česku vyrábějí pervitin a ten následně vyvážejí do Německa. Kvůli přeshraničnímu charakteru těchto zločinů velmi výrazně zintenzivnila vzájemná spolupráce nejen mezi policejními orgány dotčených států, ale také mezi státními zástupci z České republiky, jejich kolegy z německých spolkových zemí Bavorska a Saska a také polskými prokurátory.

 

Například během roku 2014 se žalobci všech zúčastněných zemí sešli hned několikrát na koordinačních schůzkách (v lednu 2014 ve Zhořelci, v březnu v Praze a v listopadu ve Vratislavi). Sjednotit strategii v boji s mezinárodním drogovým zločinem pomáhají členským zemím také evropské organizace Eurojust a Europol.

 

Společný a koordinovaný postup při potírání drogových zločinů už přináší první výsledky. V říjnu 2014 Zemský soud v bavorském Hofu odsoudil zatím nepravomocně k osmi letům vězení vietnamského občana žijícího v Česku za převoz 3,9 kilogramu metanfetaminu z ČR do Německa.

 

Pervitin zabaveny

Ilustrační foto: Bundeszollverwaltung

 

Dalším nebezpečím je zachycení nového prekurzoru k výrobě pervitinu. Tato chemická látka dosud není zařazená na seznam zakázaných prekurzorů drog, a nepodléhá tudíž přísné kontrole jako ostatní léčiva zneužívaná k výrobě drog. Z tohoto důvodu se Nejvyšší státní zastupitelství obrátilo s podnětem na Ministerstvo zdravotnictví, aby usilovalo o regulaci této látky na evropské úrovni. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman navíc aktivně oslovil vedoucí partnerských úřadů veřejné žaloby v ostatních členských státech, aby byli o rizicích plynoucích z nezařazení této látky na seznam zakázaných prekurzorů informováni a pomohli podpořit úsilí České republiky v této oblasti.

 

Státní zástupci dostali také lepší nástroj pro postihování drogových deliktů zásluhou nového stanoviska Nejvyššího soudu z března 2014, které z podnětu Nejvyššího státního zastupitelství zpřísnilo limity držení omamných a psychotropních látek zejména u marihuany a pervitinu. Právě u pervitinu se hranice takzvaného „většího než malého množství“ snížila na 1,5 gramu.

 

Základní statistické údaje k vývoji drogové trestné činnosti a užívání drog v ČR:

 

V roce 2014 se zvýšil počet osob postihovaných za drogové trestné činy: 2 478 trestně stíhaných a 2 301 obžalovaných představuje zhruba 8procentní nárůst oproti předchozím roku a až 18procentní vzestup ve srovnání s rokem 2012.

 

Podle posledního velkého výzkumu české populace (Národní výzkum užívání návykových látek 2012) se počet problémových uživatelů drog v ČR odhaduje na 41 tisíc lidí, z toho 30 tisíc jsou uživatelé pervitinu. (Zdroj: drogy-info.cz)

 

Účinky a rizika užívání metamfetaminu:

 

Metamfetamin (v českém prostředí známý jako pervitin) stimuluje centrální nervovou soustavu. Velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra. Dlouhodobé nadužívání však může vést k poškození až zániku nervových buněk působením oxidačního stresu. Se zneužíváním je spojen i negativní dopad na kardiovaskulární systém. Častějším užíváním dochází k rozvoji tolerance a riziku psychické závislosti. Návyk bývá často provázen depresemi, citovou labilitou, největším rizikem je pak toxická psychóza připomínající paranoidní schizofrenii. U těžce závislých osob byla rovněž popsána dilatační kardiomyopatie, parkinsonismus i trvalé poškození mozku. Závislost může nastoupit již po požití jedné dávky.

(Zdroj: adiktologie.cz)

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software