Mezinárodní spolupráce PDF Tisk Email

 

Evropská unie

Evropská unie je společenstvím států, které spojuje intenzivní zájem na zachování míru, stability a hospodářské prosperity... více

 

Rada Evropy

Rada Evropy je mezinárodní organizace zajišťující spolupráci v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod... více

 

Eurojust

Eurojust (Jednotka Evropská unie pro justiční spolupráci) je orgánem zajišťujícím zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, zejména v oblasti vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu... více

 

Evropská justiční síť

Evropská justiční síť usiluje o zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, a to zejména v oblasti boje proti závažné trestné činnosti, formou podpory neformálních přímých kontaktů mezi zainteresovanými orgány... více

 

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European AntiFraud Office – OLAF) zodpovídá za ochranu finančních a ekonomických zájmů Evropské unie, boj s podvody a korupcí, provádí zejména správní vyšetřování a při vyšetřování spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evropské unie... více

 

IAP - Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů (International Association of Prosecutors – IAP) je nevládní a nepolitická organizace státních zástupců, která se zavázala ke zvyšování standardů profesionálního chování a etiky státních zástupců po celém světě, podpoře právního státu, spravedlnosti, dodržování lidských práv a zlepšení mezinárodní spolupráce... více

 

Další organizace

Přehled dalších organizací, s nimiž státní zastupitelství rozvíjí mezinárodní spolupráci, resp. na jejichž činnosti se podílí... více

 

Prokuratury a ministerstva spravedlnosti států EU

Přehled prokuratur a ministerstev jednotlivých států Evropské unie, včetně kontaktů... více

 
© 2012 by Háka Software