Další organizace PDF Tisk Email

 

IAACA

Mezinárodní asociace protikorupčních orgánů (International Association of Anti-Corruption Authorities – IAACA) se podílí na výměně informací týkajících se právních úprav, vyšetřování, prevence a vzdělávání v oblasti boje proti korupci mezi jejími členy prostřednictvím internetových stránek po celém světě... více

 

EPAC

Evropští partneři proti korupci (EPAC) jsou neformální sítí národních dohlížejících policejních orgánů a protikorupčních orgánů z členských států Evropské unie a Rady Evropy... více

 

OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) je mezinárodní organizace prosazující tržní principy v řadě oblastí ekonomického života a vyhledává nejvhodnějších řešení společných problémů členských států formou vzájemné výměny názorů, zkušeností a osvědčených postupů... více

 

Carin

Carin je neformální sítí zástupců za účelem vzájemného zlepšení zkušeností týkajících se metodik a technik v oblasti přeshraniční spolupráce při identifikaci, zajištění a zabavení výnosů z trestné činnosti... více

 

GRECO

Skupina států proti korupci (Group of States against Corruption – GRECO) usiluje o zlepšení schopnosti svých členů v boji proti korupci pomocí kontroly dodržování jejich závazků v této oblasti prováděné dynamickým procesem vzájemného hodnocení a vzájemného tlaku... více

 

Moneyval

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) zajišťuje zavádění systémů účinného boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v jednotlivých členských státech... více

 
© 2012 by Háka Software