EPAC PDF Tisk Email

 

EPAC neboli Evropští partneři proti korupci je neformální sítí tvořenou 61 národními dohlížejícími policejními orgány a protikorupčními orgány z členských států Evropské unie a Rady Evropy (za Českou republiku je tímto orgánem Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování). Členové sítě, jímž je i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), společně zasedají od roku 2001. V roce 2008 Rada EU přijala rámcové rozhodnutí 2008/852/SVV ze dne 24. října o založení Evropské sítě kontaktních bodů proti korupci EACN, jež je více formalizovanou sítí skládající se z 48 protikorupčních orgánů (ACAs) z členských států EU a je založena na strukturách EPAC.

 

Úkoly a cíle EPAC:

- zřízení, udržování a rozvoj kontaktů mezi specializovanými orgány,

- podpora nezávislosti, nestrannosti a legitimity stejně jako odpovědnosti,

transparentnosti a dostupnosti všech systémů vytvořených pro nezávislý

dohled nad policejní a protikorupční činností,

 - podpora rozvoje a prosazování společných pracovních standardů

a osvědčených postupů pro dohlížející orgány policie a protikorupční

orgány,

 - poskytuje platformu pro výměnu informací a odborných znalostí

o vývoji v policejních mechanismech dohledu a protikorupčních

případech,

- poskytuje podporu dalším zemím a organizacím, které chtějí vytvořit

mechanismy dohledu a orgány boje proti korupci,

- spolupráce s jinými organizacemi, orgány, sítěmi a zúčastněnými

stranami v souladu s výše uvedenými cíli.


 

Více na: http://www.epac.at

 
© 2012 by Háka Software