Moneyval PDF Tisk Email


Moneyval neboli Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu byl založen v roce 1997 a jeho fungování se řídí obecnými ustanoveními rezoluce Res(2005)47 o výborech a podřízených orgánech, jejich působnosti a pracovních metodách. Výbor přijal v roce 2011 nový statut, kterým byl Moneyval povýšen na nezávislý monitorovací orgán v rámci Rady Evropy, jenž je přímo odpovědný Výboru ministrů.

 

Výbor volí na období dvou let předsedu a místopředsedu stejně jako tři další osoby, které společně tvoří předsednictvo. Předsednictvo připravuje pracovní náplň Výboru. Moneyval se skládá z řad právních expertů ministerstev spravedlnosti, soudnictví, expertů odpovědných za dohled nad finančními institucemi apod. V současnosti má 30 členů, každý člen má právo jmenovat až tři zástupce. Role pozorovatelů při Moneyval mj. rovněž plní např. zástupci Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Interpol, Evropská komise.

 

Při své činnosti Moneyval vychází z 40 a 9 speciálních doporučení Finančního akčního výboru (FATF) proti praní špinavých peněz.

 

Cíl Moneyval:

 

- zajistit, aby jeho členské státy měly zavedeny systémy účinného boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a zajistit soulad s příslušnými mezinárodními standardy v této oblasti,

 

- provádění studií o typologii praní špinavých peněz a metod financování terorismu, trendů a technik.

 

 

Více na http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

 
© 2012 by Háka Software