Evropská Unie PDF Tisk Email

 

Evropská unie je společenstvím 27 evropských států, jež spojují hospodářské a politické cíle.


Jejím zájmem je zachování míru, stability a hospodářské prosperity. Zasloužila se o vznik společné evropské měny EURO a postupně tak vytváří jednotný evropský trh umožňující volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi členskými státy. K naplnění těchto cílů je zapotřebí úzká spolupráce mezi jejími členy, jež je mj. realizována prostřednictvím evropských institucí. Myšlenka k vytvoření společenství několika evropských států, které budou sledovat své společné cíle vznikla jen několik let po ukončení druhé světové války. Prvním krokem evropské integrace bylo vytvoření společenství šesti evropských států s cílem upevnění hospodářské spolupráce a tímto předejít případnému budoucímu válečnému konfliktu. Při jeho vytváření se vycházelo ze základního předpokladu: je méně pravděpodobné, že státy, které spolu obchodují a jsou tak na sobě ekonomicky závislé, mezi sebou vyvolají ozbrojený konflikt. Krom výše uvedených aktivit Evropská unie mj. rovněž aktivně podporuje dodržování lidských práv a demokratických principů.[1] Česká republika je členem Evropské unie od roku 2004. 
© 2012 by Háka Software