IAP - Mezinárodní asociace prokurátorů PDF Tisk Email

 

Mezinárodní asociace prokurátorů (International Association of Prosecutors - IAP) je nevládní a nepolitickou asociací a rovněž jedinou celosvětovou organizací státních zástupců, jež se zavázala ke zvyšování standardů profesionálního chování a etiky státních zástupců po celém světě, podpoře právního státu, spravedlnosti, dodržování lidských práv a zlepšení mezinárodní spolupráce. Byla založena v roce 1995 ve Vídni. Impulsem k jejímu vytvoření byl nárůst nadnárodní kriminality, zejména praní špinavých peněz, obchod s drogami a podvodná jednání.

 

Cíle IAP:

 

- podporovat spravedlivé, nestranné a efektivní stíhání trestných činů,

 

- respektovat a chránit lidská práva,

 

- pomáhat státním zástupcům na mezinárodní úrovni v boji proti organizované nebo jiné závažné trestné činnosti, a za tímto účelem podporovat mezinárodní spolupráci při shromažďování a poskytování důkazů, sledování, zajištění a propadnutí výnosů ze závažné trestné činnosti, a podporovat rychlost a efektivitu takové mezinárodní spolupráce,

 

- podporovat opatření k odstranění korupce ve veřejné správě,

 

- usnadnit výměnu a šíření informací mezi státními zástupci a orgány,

 

- podporovat výměnu odborných znalostí a zkušeností a za těmito účely

spolupracovat s mezinárodními organizacemi.

 

Za Českou republiku jsou jejími členy Nejvyšší státní zastupitelství a Unie státních zástupců České republiky.

 

Více na: http://www.iap-association.org/

 

 
© 2012 by Háka Software