Výhrůžka nebo nátlak na mě neplatí, říká v rozhovoru pro deník Právo nejvyšší státní zástupce PDF Tisk Email


PZ Pravo
Reprofoto: Právo

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE PAVEL ZEMAN PRO PRÁVO:

Útoky premiéra na vyšetřovatele berme jako součást obhajoby

Právo, 13. 1. 2018, strana 7

   Radim Vaculík


* V poslední době alespoň podle mě výrazně narůstá kritika policie i státního zastupitelství ze strany politiků, a to včetně vysokých ústavních činitelů. Premiér Andrej Babiš dokonce osočil vyšetřovatele své kauzy Čapí hnízdo z propojení s mafiány a ze lží. Co si o tom myslíte?

To, že v mediálním prostoru je více slyšet kritika státních zastupitelství nebo policie, je asi logický důsledek toho, co dělají. Když si srovnám trestní věci, které se dělají za posledních pět let, s tím, co se dělalo předtím, tak si myslím, že mnohdy zasahují do vyšších pater politiky. Takže toto je logická odezva.

* Na druhou stranu mi připadá, že se proti těmto atakům státní zástupci nijak nebrání. Třeba v případě vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo se za něj hned dvakrát postavil ředitel pražské policie, ale žalobci, kteří případ dozorují, mlčí. Proč?

Z věcného hlediska to berme jako součást premiérovy obhajoby. Obrana je v tomto směru hrozně složitá. Když je potřeba, tak se ozvu. Nicméně v konkrétních věcech musím vždy pečlivě zvažovat, kdy tak učiním. Protože zaprvé do té konkrétní věci nevidím. Druhá věc je, že není vyloučeno, že v té kauze někdy budu působit jakožto nejvyšší státní zástupce. Z toho důvodu je pro mě velice složité dávat v konkrétních kauzách najevo určité postoje, abych do budoucna nebyl vyloučen z rozhodování.

V zahraničí nám drží palce, aby justice zůstala nezávislá

* To chápu, ale přece pořád je to premiér a říká veřejně, že vyšetřovatel je spojený s mafií a podobně.

Řeknu tedy velice jednoduše ještě jednu věc. Jestliže k tomu má důkazy, nechť mi je pošle a budeme to šetřit. Ale obrana z mé strany nikdy nebude v politickém ranku, a to proto, že státní zastupitelství držím jako nezávislou složku. A jestliže nechci, aby státní zastupitelství bylo politickým orgánem, tak musím oplácet tou samou měrou. Nemůžu se v tomto směru chovat politicky.

* Z vašeho pohledu tedy není věrohodnost policie a státního zastupitelství ohrožena?

Nevnímám to tak, že by byla nějakým způsobem ohrožena věrohodnost státního zastupitelství.

* Nepřijde vám jako dvojí metr státních zástupců, když o případech týkajících se úniků informací z vyšetřování a ovlivňování trestních kauz například v kauze Bereta nebo na Moravě se fakticky nemluví, řízení se táhne. A pak se najednou objeví, že jeden z obviněných, zeť současné ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, zaplatil škodu a bez soudu se dohodl na podmínečném zastavení stíhání, přestože mu policie kladla za vinu hned několik případů, kdy neoprávněně získával od policie informace?

Směšujeme tady asi dva pohledy. Jeden je to, co se jakoby všeobecně ví, který ne nutně souvisí s tím, co se oficiálně sdělí. A že je něčemu věnována větší a něčemu menší mediální pozornost, to státní zastupitelství neovlivní.

* A nepřijde vám tedy podezřelé, že v kauze rozsáhlých úniků zrovna zeť současné ministryně financí je schopen se domluvit na podmínečném zastavení, když v jiných mediálních kauzách jsem o nikom dalším neslyšel?

Řeknu to jinak. Je to odpovědnost dozorového státního zástupce. A opět to nemohu hodnotit, poněvadž neznám spis. Jenom k tomu řeknu, že podmíněné zastavení trestního stíhání není zdaleka výjimečný institut. Je to jeden z odklonů, který je obzvláště na Moravě poměrně hodně aplikován.

* Jaká je podle vás důvěra české společnosti v justici, ve státní zastupitelství, za těch sedm let, co jste ve funkci? Zvýšila se, či naopak snížila?

Věřím tomu, že se snad zvýšila. A mám pocit, že i policii veřejnost důvěřuje, což je velice dobré znamení.

* Českem rezonuje zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v kauze Čapí hnízdo. Premiér tuto instituci veřejně napadá, hovoří o ní v takovém duchu, že jsou tam snad diletanti. Jakou máte s úřadem zkušenost vy?

Jsme kontaktním bodem pro oblast trestního řízení, z čehož nám plynou nějaké povinnosti. OLAF musíme informovat o každém zahájeném trestním řízení, kde jsou ve hře nějaké evropské peníze. Těchto hlášení posíláme do OLAF ročně mezi šedesáti až osmdesáti. Odpověď přijde jedna či dvě. OLAF je administrativní, nikoli trestní vyšetřování. Ano, my výsledky jeho šetření použijeme do trestního řízení, to uděláme. Ale představa, že se tady čekalo na zprávu OLAF jako na mesiáše, mně přišla, s prominutím, úsměvná. Poněvadž si dokážu představit, že jestliže české trestní řízení trvalo bezmála dva roky, tak asi v něm získali těch poznatků podstatně více.

* Když šlo jen o administrativní šetření, zarazilo mě, proč tedy nebylo zveřejněno, třeba ještě před tím, než se dostalo do spisu. Protože stejně se ta zpráva dostala na veřejnost.

Úniky informací v tomto státě, bohužel, jsou. Jediné, za co mohu ručit, je, že tak, jak ta zpráva OLAF přišla sem na Nejvyšší státní zastupitelství, tak jsem ji sbalil a přeposlal na Městské státní zastupitelství v Praze. A beze sporu tam k nějakému šetření úniku té zprávy dojde.

* V minulosti jste působil v Eurojustu, nyní jste v kontaktu se svými protějšky z jiných zemí. Jak nás vnímají s ohledem i na aktuální dění v ČR, a to jak českou justi -ci, tak samotnou Českou republiku?

Obecně vás vnímají podle toho, jakým způsobem spolupracujete na mezinárodní úrovni, a tam jsme hodnoceni velice dobře.

* Ale jak se dívají na situaci, kdy tady policie a státní zastupitelství trestně řeší vlastního premiéra, který proti nim veřejně brojí?

Myslím si, že víceméně drží palce státnímu zastupitelství a justici, aby zůstala nezávislá.

* Jaký vlastně máte vztah s premiérem Babišem?

Co je premiérem, tak jsem ho neviděl. Neviděl jsem ho asi dva roky.

* Ve funkci začínáte osmý rok. Jak dlouho v ní chcete ještě být?

Mám to nastavené trochu jinak. Dokud jsem schopen té pozici ještě něco nového dávat a dokud mě ta práce baví a obohacuje.

* Sám od sebe tedy nehodláte v nejbližší době končit?

Ne, zatím to nemám v úmyslu.

* V návrhu zákona o státním zastupitelství, který chce podle programového prohlášení nové vlády ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) znovu předložit, jsou ale lhůty, jak dlouho mohou vedoucí státní zástupci včetně vás funkci vykonávat. Jaké tedy jsou?

Teď přesně nevím, jaká byla poslední úprava těch lhůt, které tam jsou vloženy, protože se s tím poměrně dost operovalo. V původním návrhu bylo, že nejvyšší státní zástupce by měl mít funkční období deset let a ostatní vedoucí státní zástupci sedm let. Sám za sebe jsem příznivcem toho, aby nejvyšší státní zástupce měl desetileté funkční období, ale neopakovatelné. A to právě s ohledem na to, že by měl být i nadále podle toho nového zákona jmenován a odvoláván vládou jakožto politickým orgánem, a to na návrh ministra spravedlnosti. U ostatních vedoucích státních zástupců bych vyhodnotil praxi a podíval bych se, zda je vyhovující, že je to neopakovatelné.

* To znamená, že byste u vedoucích státních zástupců chtěl možnost, aby mohli ve funkci pokračovat?

Ano, že by byla teoretická možnost to funkční období jednou obnovit.

* Kdyby ten zákon byl tentokrát schválen a byla v něm zmiňovaná desetiletá lhůta, jak by to vypadalo v praxi? Běžela by vám znova? Bavil jste se o tom s ministrem?

O tom jsme se zatím nebavili. Závisí to na tom, jak by rozhodl Parlament ČR, protože ten přijímá zákony. Pokud bychom měli vzít paralelu se soudci, tak by nejvyššímu státnímu zástupci běželo nové funkční období, poněvadž takto to bylo i na soudech. A u ostatních státních zástupců by to bylo odstupňováno podle toho, kdy nastoupili do funkce.

* Což znamená?

Ti, kteří byli jmenováni ve lhůtě kratší než tři či čtyři roky od přijetí zákona, by dostali nový mandát.

* Kdyby tedy zákon prošel, mohl byste ve funkci strávit dalších deset, tedy celkem minimálně sedmnáct let?

Nebo taky ani jeden den. To závisí na politické vůli, jakým způsobem bude chtít politika ovlivňovat soustavu státního zastupitelství.

Výhrůžka nebo nátlak na mě neplatí

* Dočetl jsem se spekulaci, že by právě vám ministr Pelikán v případě přijetí zákona mandát neprodloužil a že by se vám těch sedm let započítalo.

Zaprvé je to na vůli parlamentu jakožto zákonodárce, zadruhé je to na politické vůli, jakým způsobem a jak rychle chce politika ovlivnit státní zastupitelství. Poněvadž málo platné, i personálními změnami dokážete určitým způsobem státní zastupitelství ovlivnit.

* Dalo by se to označit za určitou výhrůžku či nátlak vůči vám, abyste byl připraven, že když nebudete poslušný, skončíte?

Výhrůžka nebo nátlak na mě asi úplně neplatí, protože já k té pozici přistupuju trochu jinak. Nevykonávám ji z toho důvodu, že bych po ní nějak prahnul. Nechci, aby to znělo příliš vznešeně, ale beru to jako službu veřejnosti, tomuto státu a právu a podle toho se ji snažím vykonávat. Chci, aby byly dodržovány zákony. Jestli politici dospějí k tomu, že je potřeba vyměnit nejen nejvyššího, ale i většinu vedoucích státních zástupců a tím nastartovat třeba nějaké jiné, odlišné státní zastupitelství, pak je to na nich.

* Ministr ale skutečně v rám ci onoho návrhu zákona hovoří o zcela nových výběrových řízeních na vedoucí státní zástupce, kterými by museli projít i ti nynější. Jak se na to díváte?

Jsem toho názoru, že si budeme muset nad tím zákonem znovu sednout a říci si, v jaké jsme situaci. Přišlo by mi velice nepříjemné si tohle vzkazovat přes média. Obecně výběrovým řízením říkám ano. Ale na druhou stranu si říkám, že pokud by se mělo přeobsadit během dvou let celé státní zastupitelství, tak bych v tom možná spatřoval politikum. Bylo by to minimálně nešikovné.

* A je potřeba měnit vedoucí státní zástupce?

Domnívám se, že jsme v současnosti v dosti odlišné situaci než v době před sedmi lety, kdy jsem do funkce nastupoval. Na vrchních státních zastupitelstvích došlo k personálním změnám jak v Olomouci, tak v Praze, kde je vedoucí od roku 2012 Lenka Bradáčová. A mám-li pokračovat u krajských státních zástupců, tak došlo k veliké obměně. Z těch, kteří byli ve funkci v roce 2011, jich moc nezůstalo.

* Soustava hodně omladila, ne?

Určitě. Teď jsem to počítal například na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kde se obměnila třetina lidí. Určitá generace státních zástupců teď odchází do důchodu, takže je situace příznivější v tom směru, že je můžeme nahrazovat dalšími kvalitními lidmi. Když se dívám na výsledky výběrových řízení na státní zástupce, tak musím říci, že ti, kteří přicházejí, jsou nejen odborně na výši, ale i jazykově vybavení a mají určitý přehled. Dost z nich působilo na nějaké stáži v cizině. Takže z tohoto hlediska se ta soustava nadechla.

* Z personálního hlediska podle vás není ve státním zastupitelství co měnit?

Řekl bych to jinak. Myslím si, že ta změna by neměla být zbrklá. Za dobu sedmi let se podařilo něco vytvořit, a když se na to podíváme objektivně, tak to sice z mých úst zní trochu špatně, poněvadž to vypadá jako samochvála, ale nemáme se za co stydět.

* Jak je důležité v novém volebním období prosadit nový zákon o státním zastupitelství?

Řekl bych spíš, v jaké podobě je důležité ho prosadit. Je velmi důležité, aby to státnímu zastupitelství pomohlo, a vlastně i vládě práva v této zemi. A k tomu potřebujete několik věcí. Zaprvé je nutné se zamyslet nad výstavbou justice. Máme zde čtyři články: okres, kraj, vrchní a nejvyšší. Můj názor je ten, že pro potřeby ČR je to nadbytečně moc. Můžeme hovořit o tom, což už tu bylo, tedy zda zrušit vrchní úrovně, anebo naopak si říkat, jestli nemáme ty okresy příliš roztříštěné. Máme jich 86 a některé jsou velice malé. Pojďme se zamyslet nad tím, jestli není zbytečné mít okresní soudy ve vzdálenosti třicet či čtyřicet kilometrů od sebe.

* Co je další věc?

Další legitimní otázka je, zda by nemělo mít státní zastupitelství svůj vlastní rozpočet, jako je tomu třeba na Slovensku. Penězi přece dokážete tu instituci ovlivňovat. Neříkám, že se to dnes děje, ale je to relevantní otázka. Nicméně vycházím z toho, že se zákonem o státním zastupitelství jsme opět na startovací čáře. Teď jde o to, se zamyslet, co je v současnosti a hlavně do budoucna s výhledem nějakých patnácti dvaceti let pro tuto zemi potřeba.

* Ministr Pelikán rovněž hovořil o tom, že v rámci nového funkčního období bude chtít vyšší kontrolu i odpovědnost státních zástupců a soudců.

Myslím si, že ten systém, jak je nastaven nyní, je vyhovující. Osobně se domnívám, že kontrola i odpovědnost jsou dostatečné. Poněvadž věc, kam bych nikdy nechtěl dojít, je sankcionovat státního zástupce či soudce za jiný právní názor, pokud není v rozporu se zákonem.

* Jaká je podle vás současná kondice policie?

Odpovím jen částečně, a to proto, že co se týká vztahových otázek mezi dvěma orgány, tak nejsem zvyklý nějaké negativní poznatky sdělovat přes média. K tomu mi slouží setkání s vrcholnými představiteli policie a tam to řešíme. Výrazně se zlepšilo materiální zajištění policie, postupně se zlepšují služby OKTE, tedy odbory kriminalistických a technických expertiz, které jsou pro nás velice důležité. Problémem je fluktuace v řadách policie a nedostatek policistů a kyberkriminalita. Tam stojí za úvahu přehodnotit odměňování odborníků na IT. Nemůžete jim nabídnout čtyřicet či padesát tisíc korun. Když přejdou ulici, tak mají trojnásobek.

* Zajímá mě kondice policie i v souvislosti s předloňskou reorganizací útvarů a vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Přece jen už funguje půldruhého roku.

Vznikl jeden velký megaútvar, před čímž jsem varoval. Mám dobrý pocit z toho, že se to vedení NCOZ snaží organizačně zajistit tak, aby to, pokud možno, fungovalo. Co by mohl být trochu problém, a to platí ve vztahu k celé policii, tak při pohledu na statistiku trestných činů nám jejich počet klesá. A teď je otázka, jestli je to tím, že se nepáchají, nebo se ve vztahu k nim neprovádí operativní šetření, anebo se nám trestná činnost přesouvá do úplně jiné dimenze. A to je ten kyber zločin, tedy kriminalita na internetu.

Foto autor| Foto PRÁVO – Jan Handrejch


 
© 2012 by Háka Software