Obviněný Tisk

 

Práva a postavení obviněného

Obviněným se rozumí osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. V jednotlivých fázích trestního řízení nese tato osoba různé označení a přiznává se ji určitý rozsah práv a povinností, čemuž odpovídají i práva a povinnosti na straně orgánů činných v trestním řízení... více

 

Práva a postavení mladistvého obviněného

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Zvláštnosti trestního řízení proti mladistvým vycházejí ze snahy o maximální využití výchovného účinku, snížení škodlivých vlivů a ochranu jeho práv... více

 

Obhajoba

Základním právem obviněného je právo na obhajobu. Poskytuje záruku plné ochrany zákonných zájmů a (dalších) práv této osoby v trestním řízení... více