Definice trestního řízení PDF Tisk Email

 

Trestné činy lze projednávat pouze v rámci trestního řízení. Trestnou činnost pachatele objasňují podle trestního řádu pouze orgány činné v trestním řízení. Prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení stát realizuje svůj zájem na uplatnění trestní odpovědnosti vůči pachatelům trestných činů.


 

 

Orgány činné v trestním řízení


 Soud                            Státní zástupce                   Policejní orgán

 

Trestní řízení je zákonem (trestním řádem) upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu. Jeho úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, zjistit jeho pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření, zajistit jejich výkon a rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. Úkolem trestního řízení je též zajistit, aby nikdo nevinný nebyl trestně stíhán či dokonce odsouzen.

 

V trestním řízení se promítá činnost osob, zúčastněných na trestním řízení. Jedná se např. o obviněného, obhájce, poškozeného, svědka, znalce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
© 2012 by Háka Software