Průběh řízení v trestních věcech Tisk

 

Definice trestního řízení

Trestní řízení probíhá v několika stádiích: rozlišuje se přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné řízení a vykonávací řízení. Posloupnost, účel a povahu příslušného stádia stanoví trestní řád... více

 

Stadia trestního řízení

Trestní řízení probíhá v několika stádiích: rozlišuje se přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné řízení a vykonávací řízení. Posloupnost, účel a povahu každého stádia stanoví trestní řád... více

 

Subjekty trestního řízení

Za subjekty trestního řízení se považují činitelé, kteří mají a vykonávají vliv na průběh řízení, a kterým zákon k uskutečňování tohoto vlivu ukládá procesní práva nebo procesní povinnosti. Jde zejména o orgány činné v trestním řízení, obviněného a poškozeného... více 

 

Odklony trestního řízení

Odklony v trestním řízení představují zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním smyslu stejně plnohodnotně jako ve standardním trestním řízení. Jde o podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, odložení věci za současného schválení narovnání a odstoupení od trestního stíhání, event. též o trestní příkaz... více