Svědek Tisk

 

Práva a ochrana práv svědka

Svědek je osoba rozdílná od obviněného, která byla orgánem činným v trestním řízení vyzvána, aby vypovídala o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které sama vnímala svými smysly. Vedle povinností jsou trestním řádem svědkovi stanovena i práva podle jeho postavení v trestním řízení... více

 

Utajovaný svědek

V případě předpokládaného nebezpečí v souvislosti s podáním svědectví může být svědkovi poskytnuta zvláštní ochrana, včetně utajení jeho totožnosti a vzhledu... více