Vyhodnocení činnosti státního zastupitelství v oblasti podmíněného propuštění z výkonu trestu PDF Tisk Email

 

Brno 3. května 2016 – V reakci na rozhovor s okresním státním zástupcem v Chomutově JUDr. Ladislavem Kosánem na serveru Lidovky.cz vydává Nejvyšší státní zastupitelství toto tiskové prohlášení.

 

Ladislav Kosán v rozhovoru týkajícím se jeho dalšího působení ve funkci okresního státního zástupce mimo jiné odkazuje na tzv. dohledovou prověrku Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Nejvyšší státní zastupitelství v závěru loňského roku provedlo vyhodnocení poznatků získaných z obsahu spisů státních zastupitelství o úrovni postupů státních zástupců a rozhodovací činnosti soudů ve věcech týkajících se rozhodování o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody. Takto byla hodnocena činnost všech 33 okresních státních zastupitelství, v jejichž obvodu působnosti se nachází věznice zajišťující výkon trestu odnětí svobody.

 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že u některých státních zastupitelství je úroveň přípravy státních zástupců i jejich činnost u veřejného zasedání soudů na velmi vysoké úrovni a splňuje všechny požadavky zákona i interních norem státního zastupitelství. Těchto státních zastupitelství je asi třetina z celkového počtu všech hodnocených. Naopak zhruba u jedné třetiny takto prověřených státních zastupitelství byly zjištěny závažnější vady v postupu státních zástupců, které spočívaly v nedostatečné a nekvalitní přípravě státního zástupce na veřejné zasedání. Státní zástupci často neměli k dispozici všechny potřebné podklady nebo jejich návrhy adresované soudu postrádaly patřičnou obsahovou úroveň. V některých případech byla zaznamenána neúčast státních zástupců u veřejného zasedání soudu, což je v rozporu s interní normou.

 

Na okraj je potřeba zmínit, že vyhodnocení poznatků nezahrnovalo případ bývalého senátora Alexandra Nováka, projednávaný u Okresního soudu v Chomutově, jak by snad mohlo vyznívat z obsahu rozhovoru s Ladislavem Kosánem.

 

Všechny zjištěné nedostatky nejvyšší státní zástupce na společné celorepublikové poradě projednal s dotčenými vedoucími státními zástupci okresních a krajských státních zastupitelství a přijal konkrétní opatření v rámci metodické a kontrolní oblasti, která mají za cíl sjednotit a zkvalitnit činnost státních zástupců při rozhodovací činnosti soudů v souvislosti s podmíněným propuštěním odsouzených z trestu odnětí svobody. V průběhu porady jeden z okresních státních zástupců v důsledku zjištěných závad a nedostatků oznámil svou rezignaci na funkci vedoucího státního zástupce. Tento krok oceňuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman jako adekvátní reakci na závažná pochybení: „Takové vyvození osobní odpovědnosti považuji za příkladný přístup, vstřícný k zájmům celé soustavy státního zastupitelství tak, aby nebyla ohrožena důvěra veřejnosti v činnost státního zastupitelství.“

 

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software