UPOZORNĚNÍ PDF Tisk Email

U p o z o r n ě n í

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejně moci a správních orgánů bylo rozhodnuto o opětovné možnosti doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od pondělí 20. dubna 2020.

 

Podmínky pro přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

 

- podání se přijímají v úředních hodinách, a to v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 hodin

- podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou

- podatel vstupuje do budovy Nejvyššího státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

- podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 38 °C a vyšší nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství

- podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

 

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Na Nejvyšší státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

 

Na Nejvyšší státní zastupitelství se můžete obrátit:
• telefonicky: +420 542 512 111
• e-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
• faxem: +420 542 512 227
• datovou schránkou:5smaetu
• poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno

 

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

 

JUDr. Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

 
© 2012 by Háka Software