Zpráva o činnosti Tisk

 

Nejvyšší státní zástupce nejpozději do poloviny kalendářního roku předkládá prostřednictvím ministra spravedlnosti vládě zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok (§ 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství).

Zpráva o činnosti státního zastupitelství je důležitým informačním prostředkem o činnosti státního zastupitelství, stavu a vývoji kriminality a poruchových jevů a o stavu zákonnosti v oblasti působnosti státních zastupitelství.

Zpráva o činnosti státního zastupitelství obsahuje analytické podklady k činnosti státního zastupitelství na všech podstatných úsecích, tzn. stavu a vývoji kriminality, plnění úkolů státními zastupitelstvími při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním a při postupu v trestním řízení soudním, přezkumné agendě, výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti, oblasti právního styku s cizinou, výkonu dohledu a sjednocující činnosti Nejvyššího státního zastupitelství ve vztahu k celé soustavě státního zastupitelství.

 
Zpráva o činnosti 2019 
Zpráva o činnosti 2018
Zpráva o činnosti 2017 
Zpráva o činnosti 2016
Zpráva o činnosti 2015
Zpráva o činnosti 2014
Zpráva o činnosti 2013

Zpráva o činnosti 2012