Zvláštní zprávy PDF Tisk Email

 

Podle § 12g odst. 2 zákona o státním zastupitelství:

 

Nejvyšší státní zastupitelství je při výkonu své působnosti oprávněno si vyžádat od kteréhokoli státního zastupitelství zvláštní zprávu o postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství anebo uložit tomuto státnímu zastupitelství, aby tak postupovalo ve vztahu k nejblíže nižším státním zastupitelstvím ve svém obvodu. Oprávnění vrchních a krajských státních zastupitelství vůči nejblíže nižším státním zastupitelstvím při výkonu dohledu nejsou tím dotčena.

 

Oproti zprávám o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok se zvláštní zprávy vždy zaměřují na určitou specifickou problematiku (např. vyhodnocení zprošťujících rozsudků v trestních věcech, prověřování a vyšetřování trestných činů policistů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, vyhodnocení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu a využívání operativně pátracích prostředků, zprávy k problematice vazebního řízení v trestních věcech, drogové kriminality, závažné hospodářské a finanční kriminality a ostatních významných otázek týkajících se výkonu působnosti státního zastupitelství na trestním úseku i v netrestní oblasti, nebo na postup státního zastupitelství v insolvenčním řízení).

 

 

Zvláštní zpráva o postupu při výkonu působnosti státních zastupitelství v souvislosti s aplikací čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1.1.2013 č. 1/2013

 

Příloha ke zvláštní zprávě - amnestie

 

Aktualizovaná zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. – k 30. 6. 2017

 

Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. - k 7. 5. 2019

 
© 2012 by Háka Software