Výběrové řízení na obsazení funkce SZ

Výběrové řízení na pozici státního zástupce/kyně s přidělením k výkonu funkce v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích
Výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce ke Krajskému státnímu zastupitelství v Praze
© 2012 by Háka Software