Výkladová stanoviska PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Stanoviska mají sloužit ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů. Mohou se vztahovat výlučně k výkonu vlastní působnosti státního zastupitelství, nikoli spisové služby či organizace státního zastupitelství a ani výkonu správy státního zastupitelství. Výkladová stanoviska nejsou závazná, byť nerespektování stanoviska by mělo přicházet v úvahu jen v odůvodněných případech – např. státní zástupce na základě zjištěných skutkových okolností zaujme odlišný právní názor - obdobně jako u judikatury nejvyšších soudů.

 

Zákon o státním zastupitelství nezakládá oprávnění státního zastupitelství vydávat interpretační stanoviska jiným státním orgánům či osobám.

 

Výkladová stanoviska můžeme dělit na stanoviska z trestního práva procesního, stanoviska z trestního práva hmotného a na stanoviska netrestní.

 

Stanoviska z trestního práva procesního

Stanoviska z trestního práva hmotného

Stanoviska netrestní

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software