Pavel Zeman v médiích: Výhrady k reorganizaci policie trvají PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na dotazy médií přiblížil svá stanoviska k aktuální situaci kolem policejní reorganizace. Zdůraznil, že stále nemá k dispozici dostatek informací o těchto organizačních změnách a očekává, že Policie ČR poskytne příslušné interní materiály k připomínkování. Reorganizace policejních složek je podle Pavla Zemana ve sdílené kompetenci ministra vnitra a policejního prezidenta, kteří ale také ponesou zodpovědnost za úspěšnost těchto kroků.

 

Výběr rozhovorů a citací nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana:

 

Události, komentáře, ČT24, 15. 6. 2016, 22:00

 

UK(Zdroj: ivysilani.cz)

 

Ranní Plus, Český rozhlas Plus, 16. 6. 2016, 9:10

 

cesky-rozhlas-plus-logo-651

(Zdroj: audioarchiv ČRo)

 

 

Třináctero „ale“ šéfžalobce Zemana

Lidové noviny, 16. 6. 2016, strana 2    

    MARTIN SHABU       

 

Nejvyšší státní zástupce zaslal policejnímu prezidentovi seznam třinácti klíčových podmínek, za nichž je ochoten podpořit policejní reformu, která přerostla v koaliční válku.

LN se podařilo zjistit, co po vedení policie požaduje.

 

PRAHA Pochybnosti státních zástupců, kteří se ozvali proti nápadu vedení policie na sloučení protimafiánské a protikorupční policie, trvají. Neuklidnila je ani osmistránková informace, která se jim dostala do rukou těsně před zasedáním Bezpečnostní rady státu (BRS), které se kromě šéfžalobce Pavla Zemana zúčastnila také Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.

         V rozjitřené atmosféře plné dohadů vyzval podle informací LN nejvyšší státní zástupce ke zklidnění. Podle něj může mít reforma smysl, pokud policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho tým zahrnou do příprav představy žalobců.

 

Žádá relevantní data

 

Nejdůležitější je podle Zemana to, aby ho policejní šéfové podrobně seznámili s vizí, o níž se sice dva týdny hovoří, ale nejvyšší státní zastupitelství dosud nedostalo písemný dokument, který by definoval, jak bude takzvaná Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem vlastně vypadat.

         Za další je také nezbytné, aby vedení policie představilo závazný pokyn, který určí zaměření jednotlivých sekcí centrály.

         Podle představ hlavního architekta navrhovaných změn Zdeňka Laubeho, náměstka policejního prezidenta, mají vzniknout čtyři sekce: pro organizovaný zločin, kyberzločin, terorismus a pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou. Přesný popis toho, co přesně budou mít zmíněné sekce na starosti, však není dodnes znám. Přesto měla reforma odstartovat už 1. července. Po úterním jednání BRS se start odložil o měsíc.

         Na 250 policistů protimafiánské jednotky se však plánu brání. „Jako jediné východisko z této kritické situace spatřujeme zastavení těchto neuvážených, nesystémových a především nevratných kroků,“ uvedli v prohlášení, které předali ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD), jenž změny navržené prezidentemTuhým podepsal.

 

Kdo řídí?

 

Další stěžejní výhrada Pavla Zemana se týkala rozdělení odpovědností v rámci nově budované centrály. Stále není jasné, jaká by byla hierarchie v rámci nového úřadu a kdo by měl za co odpovídat. To je přitom pro žalobce velmi důležité, neboť s nadřízenými detektivů musejí řešit například stížnosti na práci policistů. V praxi se může stát, že detektiv například neuposlechne pokyn dozorového státního zástupce v konkrétní kauze.

         Proto se podle šéfžalobce musí v návrhu pokynu policejního prezidenta, kterým se fakticky řídí práce nejen celorepublikových útvarů, tato specifikace objevit.

         Přesná definice rolí je důležitá také kvůli sporům, které mohou vznikat při přetahování jednotlivých složek o to, kdo bude vyšetřovat konkrétní věci.

         V nové struktuře se počítá se vznikem zvláštní sekce pro terorismus a pro boj s organizovaným zločinem. V současnosti se díky imigrační vlně do EU skrytě dostávají teroristé z konfliktních zón na Blízkém východě, a to prostřednictvím organizovaných převaděčů a za pomoci padělaných dokumentů. Až dosud spadala problematika terorismu i padělání do kompetence Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Nově by se však mohly o zmíněný příklad přetahovat dvě sekce. Podmínkou úspěšné reformy je proto podle žalobců i vyjasnění toho, kdo bude rozhodovat podobné kompetenční spory.

 

Žádné šachy se spisy

 

V interních aktech řízení policejního prezidenta musí být zakotvena garance, že se nebudou měnit zpracovatelé již rozběhnutých kauz. Těch mají mimochodem oba útvary momentálně přes 400. Některé z nich se týkají obviněných, kteří jsou ve vazbě, proto je také nezbytné přesně vědět, že nedojde k neočekávaným změnám detektivů. Pokud by se totiž měnili vyšetřovatelé v kauzách, mohlo by to už jen s ohledem na nastudování daného případu ovlivnit celkový výsledek trestního řízení. Měl by za tím účelem vzniknout přehled kauz a jejich současných zpracovatelů.

         A žalobce zajímají i zdánlivě okrajové záležitosti, jako třeba způsob značení trestních spisů. Ve skutečnosti se jedná o nezanedbatelný detail. Obávají se rizika úniku citlivých informací ze spisů. Ty jsou vedeny v takzvaném elektronickém trestním řízení. Zatímco příslušníci ÚOOZ uvádějí v elektronických databázích pouze obecné informace, z nichž není možné zjistit detaily případu, na ÚOKFK naopak existuje praxe, při níž se v elektronické podobě eviduje mnohem podrobnější přehled.

         Nejvyšší státní zástupce Zeman po policejním prezidentovi požaduje, aby zajistil v interních pokynech i to, že žalobci budou mít poslední slovo při výběru detektivů ve vyšetřovacích týmech, že budou respektovat jejich pokyny a že si mohou vymínit, aby o obzvlášť citlivých věcech věděl u policie jen vyšetřovatel.

         Vedení policie i ministr vnitra slíbili, že budou Zemanovy připomínky akceptovat. „Zapracujeme veškeré požadavky státních zástupců,“ prohlásil Chovanec.

 

PZlidovky Foto, zdroj: lidovky.cz

  

Zeman: Koncepci jsem neviděl

Lidové noviny, 16. 6. 2016, strana 3    

     MARTIN SHABU      

 

Podle nejvyššího státního zástupce není zvolená reforma policie jediným možným řešením

 

* LN Co říkáte na podpis reformy v takové podobě, v jaké jste měl možnost se s ní seznámit?

 

         No, seznámit... Obsah reformy stále neznám. A nic jsem se nedozvěděl ani na Bezpečnostní radě státu. Adresoval jsem dopis policejnímu prezidentovi, kde jedním z bodů bylo to, že mi ji představí, tak předpokládám, že tak učiní. K podpisu mohu říct jednu věc. Od začátku deklaruji, že de iure je reorganizace celorepublikových útvarů policie ve sdílené kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra. Stejně tak mají ve sdílené kompetenci odpovědnost, že to bude probíhat dobře.

 

* LN Je podle vás správné, jak to probíhá doteď?

 

         Nevím. Já potřebuji vědět, jak to bude probíhat, až se reorganizace rozběhne.

 

* LN Ministr vnitra Milan Chovanec ale uvedl, že to musel podepsat nyní, aby se reorganizace vůbec mohla rozběhnout. Takže nyní něco probíhá, a vy nevíte, co se děje?

 

         Jak říkám – obsah reformy stále neznám. Předpokládám, že mi bude představena. Je to jeden z bodů dopisu, který jsem zaslal předevčírem policejnímu prezidentovi.

 

* LN Jaké ujištění chcete po policejním prezidentovi? Podle informací LN jste předložil třináct konkrétních podmínek.

 

         Nejvíc mě zajímá to, co jsem mu napsal, všech těch 13 bodů, o kterých jste slyšel. Důležité jsou všechny, jinak bych je do toho dopisu nepsal.

 

* LN Ministr Chovanec zopakoval ujištění policii, vám i státním zástupcům, že všechna vyšetřování budou pokračovat u stejných vyšetřovatelů a budou k tomu interní pokyny policejního prezidenta. To by vás uspokojilo?

 

         Bude-li to tak, bude to v pořádku.

 

* LN Je reálné stihnout to do ohlášeného termínu 1. srpna?

 

         To já skutečně nevím. Není to jen o předložení normativních aktů řízení. Dohodli jsme se, že nám tyto dokumenty budou předloženy, námi budou připomínkovány a připomínky budou vypořádány. A to vše se musí stihnout do 1. srpna.

 

* LN Jak složitý bývá pokyn policejního prezidenta?

 

         Záleží samozřejmě na tom, čeho se to týká. Některý může být krátký, jiný obsáhlejší. Pokyn policejního prezidenta, který se týká trestního řízení, ale bývá zpravidla poměrně dost obsáhlý. Kupříkladu pokyn, který se týká působnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), je velmi obsáhlý.

 

* LN Z úst bývalých policejních prezidentů zaznělo, že reorganizace se odehrávaly i v minulosti...

 

         Jsem rád, že alespoň bývalí policejní prezidenti mají k dispozici tuto koncepci. Já ji nemám.

 

* LN Oni ji zřejmě také neměli, spíše vyjádřili podporu sloučení ÚOOZ a ÚOKFK…

 

         Nebudu komentovat jejich myšlenky. To se musíte zeptat jich. O sloučení a nějaké koncentraci se pochopitelně uvažuje dlouhodobě. Ale dlouhodobě se to také z různých příčin v minulosti odmítalo. Vždy k tomu ale bylo přizváno státní zastupitelství.

 

* LN To se tentokrát nestalo?

 

         Já na to stále čekám.

 

* LN Cítíte se obejit?

 

         Předpokládám, že policejní prezident, jak včera deklaroval, splní, o co jsem ho žádal. Pokud se mu to podaří,může to být v pořádku.

 

* LN A jak byste zareagoval, pokud by to nesplnil?

 

         Nepřipouštím si, že by to nesplnil, protože pan policejní prezident řekl, že to splní.

 

* LN O jakých způsobech slučování sev minulosti hovořilo?

 

         Těch plánů byla spousta. Nehovořilo se o jediné možnosti. V minulosti existovala varianta zřízení Národního kriminálního úřadu. Vznikla k tomu pracovní skupina, ve které seděli státní zástupci. Později to ale bylo odmítnuto. Jednak z důvodu finančního, za další kvůli obavě, že by se příliš mnoho informací koncentrovalo na jednom místě. Jinou možností bylo, že by se ÚOKFK vzal a nějakým způsobem sloučil s ÚOOZ. To také nedopadlo. To znamená, že variant bylo na stole opravdu mnoho.

 

* LN Jak moc považujete za pravděpodobné, že se podaří zapracovat vaše požadavky, a ještě je nechat připomínkovat, a to za šest týdnů?

 

         Předpokládám, že Policejní prezidium do toho nejde po hlavě, že to už má zpracované. Takže je to otázka několika dnů. Předevčírem jsme se domluvili, že se tak stane nejpozději do konce června. Jsem schopen během června poskytnout k dokumentům věcné připomínky, budou-li potřeba. Pak už závisí na vůli obou stran, přičemž z mé strany je vůle bavit se v odborné rovině, abychom případné připomínky vypořádali.

 

* LN Jak reálný je tedy termín startu reformy k 1. srpnu?

 

         Jestli potřebuje Policejní prezidium ke spuštění reformy další organizační kroky, je to na jejich straně. O tom já nic nevím. To musejí mít sami naplánované tak, aby to všechno stihli. Jestli odložili reformu o měsíc, předpokládám, že to do konce července stihnou.

 

* LN Policejní prezident odkazoval na příklad Slovenska, kde centralizovaný policejní úřad existuje. Jak dobře to u sousedů funguje?

 

         Omlouvám se, ale k tomu nemám zpracovanou srovnávací studii. Otevřeně říkám, že se k tomu nedokážu fundovaně vyjádřit.

 

* LN Co jste si říkal po obsáhlé tiskové konferenci, na níž včera ministr vnitra Milan Chovanec spolu s policejními veliteli reformu obhajoval? Několikrát se přitom zaštiťoval vaším jménem.

 

         Já jsem to neviděl…

 

* LN A jak dopadlo vaše setkání s prezidentem Milošem Zemanem?

 

         Informoval jsem ho o nastalé situaci. Dohodli jsme se, že je nutné vést debatu v odborné rovině.

*

O sloučení a nějaké koncentraci v policii se pochopitelně uvažuje dlouhodobě. Ale dlouhodobě se to také z různých příčin v minulosti odmítalo.

 

Foto popis| Pod policejním dohledem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přichází 14. června na zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli změnám ve struktuře policie. „Předpokládám, že Policejní prezidium do toho nejde po hlavě, že už to má zpracované,“ říká na adresu reorganizace.

 

***

 

Slučování zohlední návrhy šéfa žalobců

Právo, 16. 6. 2016, strana 3  

    Jakub Troníček, Radim Vaculík       

  

Reorganizace klíčových celostátních policejních útvarů pro boj s mafiemi a korupcí bude mít tři fáze a zohlední připomínky, které k ní má nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na společné tiskové konferenci to včera oznámil ministr vnitra Milan Chovanec s policejním prezidentem Tomášem Tuhým.

 

Chovanec uvedl, že už avizované odložení účinnosti sloučení obou jednotek o jeden měsíc na začátek srpna není důsledkem tlaku hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše, ale spíše přáním samotného vedení policie.

 

Odbory zůstanou beze změny

 

„Policie poslední dva týdny nemohla dělat nic jiného než čelit té štvanici, tak sama navrhla odložení,“ uvedl k tomu Chovanec a dodal, že měsíc navíc poskytne také prostor pro další diskusi s policisty obou útvarů a jejich seznámení s detaily celého záměru.

         Ty včera poprvé detailněji popsal Tuhý, podle kterého by slučování mělo proběhnout ve třech fázích. Od začátku srpna podle něj vznikne už dříve avizovaná Centrála proti organizovanému zločinu a v jejím rámci čtyři sekce pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou, terorismem a extremismem, organizovaným zločinem a kyberkriminalitou. Do těchto sekcí se zařadí současné odbory obou útvarů podle jejich specializace a se stejnými šéfy jako nyní. Tuhý slíbil, že žádný policista nepřijde ani o jediný spis.

         „Všichni zůstanou ve svých týmech a budou mít garantována svá místa,“ poznamenal k tomu Tuhý. Zároveň zopakoval, že bude vypsáno tzv. nabídkové řízení na vedení tohoto nového útvaru. V sekci hospodářské kriminality a korupce budou i oddělení zaměřená na daně a praní špinavých peněz a podle Tuhého by se tato část mohla v budoucnu přeměnit na finanční policii, která v minulosti zanikla.

 

Zeman klade podmínky

 

V sekci organizovaného zločinu zůstanou stejná oddělení, jako jsou nyní na Šlachtou řízeném útvaru – odbory násilí, nelegálních obchodů, obchodu s lidmi, nelegální migrace, zločineckých struktur, padělání a závažné majetkové trestné činnosti. Druhá fáze reorganizace má probíhat na přelomu letošního a příštího roku, kdy se mají promítnout do reality organizační změny útvaru podle návrhů jeho managementu. Poslední fáze, se kterou se počítá mezi lety 2019 až 2020, má spočívat v možném vytvoření Národního kriminálního úřadu, do kterého by se začlenily i ostatní celostátní útvary a který by měl mít k dispozici např. nový společný areál.

Tuhý také zdůraznil, že o vzniku jednotné centrály pro boj s organizovaným zločinem se v rámci policie diskutuje již několik let.

         „Ta myšlenka je většinově přijímána a nyní jsou na její realizaci vhodné podmínky, a to jak personální, tak ekonomické,“ prohlásil Tuhý.

Toho na tiskové konferenci podpořili i dva z jeho předchůdců v čele policie, konkrétně Jiří Kolář a také současný šéf policie v karlovarském kraji Oldřich Tomášek. Za vedení policie se postavili i představitelé policejních odborů.

Chovanec na tiskové konferenci ostře kritizoval Babiše, ale naopak vyzdvihnul přístup nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten plán sice rovněž kritizoval, ale podle ministra vnitra umožnil nad tématem věcnou debatu a jeho připomínky je vedení policie připraveno do svých plánů zapracovat.

         Sám Zeman včera Právu upřesnil, že žalobci chtějí například znát přesnou organizační strukturu tak, aby bylo jasné, kdo a jaké kauzy bude v budoucnu řešit.

         Zásadní jsou ale podle Zemana opatření proti únikům informací ze spisů. „Nejen to, že chci vědět, kdo k tomu bude mít přístup, ale chci mít možnost tento okruh lidí limitovat na nezbytné minimum,“ popsal Právu.

         „V určitých případech chci mít garanci toho, že se to třeba nedozví ani nadřízený vedoucí policista. Dovedeno úplně do krajnosti, o případu bude vědět jen zpracovatel té věci,“ řekl Zeman s tím, že chce tuto možnost zakotvit do systému nové centrály.

         „Chceme, aby v okamžiku, kdy státní zastupitelství vznese tento požadavek, aby mu bylo vyhověno a požadavek byl respektován,“ doplnil Zeman.

         Ten se kvůli reorganizaci policie včera setkal i s prezidentem Milošem Zemanem.

         „Prezident republiky a nejvyšší státní zástupce se shodli na tom, že je zapotřebí vést diskusi o této reorganizaci v odborné, nikoliv v politické rovině,“ sdělil k včerejšímu jednání obou Zemanů mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

  

 

 
© 2012 by Háka Software