Pavel Zeman v MF DNES: Bojím se, že kvůli reformě odejdou další detektivové PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

(zdroj: Mladá fronta DNES, 7.11.2016, strana 14)

autoři Adéla Paclíková, Jakub Pokorný

 

Nedávná reforma rozkolísala policii, a proto by nyní nebylo dobré dělat změny ve státním zastupitelství, říká nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Pavel-MFDFoto: Anna Vavriková, MAFRA

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman patřil na počátku ke kritikům urychleného slučování protikorupční policie a protimafiánského útvaru do nové Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, kterou i přes protesty nakonec podepsal ministr vnitra Milan Chovanec. Útvar funguje teprve tři měsíce a ministr spravedlnosti Robert Pelikán už uvedl, že detektivové ztrácejí tah na branku.

* Máte stejný pocit?

Doba tří měsíců je na hodnocení relativně krátká. Reforma ještě není u konce. Navíc jsem už na počátku požádal podřízená státní zastupitelství, aby mi nedostatky v práci nové centrály signalizovala. Já si dávám určitou dobu na sběr těchto informací. Potom si vyhodnotím, zda centrála funguje dobře.

* Považujete to slučování za účelové, nebo mělo reálný základ?

Já se nemohu bavit o účelovosti. Ale hodnotím reorganizaci tak, že byla příliš rychlá a málo prodiskutovaná, což v souhrnu vyjadřuje všechny problémy, které z toho vznikly. Zřejmě se mělo začít dříve a lépe komunikovat s širším okruhem lidí, to znamená i se státním zastupitelstvím.

* Už teď se ale ukazuje, že odcházejí někteří klíčoví detektivové, kteří pracovali například na kauze Vidkun, kde jde o ovlivňování policejních vyšetřování. Není zrovna na tomto příkladu vidět, že reforma může narušit i živé kauzy?

Já se bojím, že těch odchodů můžeme do budoucna zaznamenat ještě víc. Bude to souviset i s tím, jak si lidé zvyknou či nezvyknou. Druhá věc je materiální zajištění. V centrále se navýšily platy a lze očekávat, že se navýší i výsluha. Takže tam může hrát roli i tento kalkul. Podstatná ale není kvantita, nýbrž kvalita. To znamená, jací lidé odejdou. Jestli mi odejdou analytici a tu práci nebude mít kdo dělat nebo budu potřebovat čas, než vycvičím nové, tak to může negativně ovlivnit chod celé policejní centrály. Jak dopadne kauza Vidkun poté, co odejde jeden policista, já nevím. Je na vedení národní centrály, aby zajistilo, že kauza poběží dál.

* Pozornost poslanecké komise, která vyšetřuje reformu policie, se nyní více obrací na olomoucké státní zastupitelství. Jak sledujete tuto situaci, neobáváte se, že to může v očích veřejnosti znedůvěryhodnit státní zastupitelství?

Vyšetřovací komise má teď poměrně široký záběr, aspoň podle toho, co mohu mediálně sledovat. Počkám si na její výsledek. Co se týče státního zastupitelství – to musí vystupovat takovým způsobem, aby tu důvěru mělo a aby si ji nezpochybnilo, to je jednoduché.

* Jenže jedna z věcí, kvůli kterým je státní zastupitelství kritizováno, je, že dopředu ohlásilo výslech policejního prezidenta a jeho náměstka v souvislosti s reorganizací policie. Vy jste kvůli tomu na svého kolegu Pavla Komára podal kárnou žalobu. Proč jste se tak rozhodl?

Jméno vám potvrzovat nebudu. Jde o pracovníka Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Proč jsem podal kárnou žalobu? Přípravné trestní řízení je neveřejné. Existuje jen jedna výjimka, pokud by převážil veřejný zájem, pak můžeme osobu konkretizovat. Kárnou žalobu jsem podal, aby proběhl spravedlivý proces a abychom zjistili, co to je veřejný zájem. V tomto směru jsme se s dotyčným kolegou neshodli. On říkal, že tam veřejný zájem vidí. Já ho tam naopak neshledávám, a to i s ohledem na okolnosti, za jakých vše proběhlo. Za takové situace by bylo nefér udělit výtku, protože tím bych kolegu zkrátil v právu na spravedlivý proces.

* Takže ani vy si tím nejste stoprocentně jist a je to takové osahávání si terénu?

Máme zde příležitost, aby nám soud určil, co to je veřejný zájem.

* Vy jste ve výroční zprávě poukazovali na rozsáhlé prorůstání zločinu a klientelistických vazeb do struktur policie, které znemožňuje boj se zločinem. Je situace tak vážná?

Já to vztáhnu nejen k policii, ale i ke státnímu zastupitelství a soudům. V případě, že máte podezřelého pachatele policistu, státního zástupce nebo soudce, znamená to, že máte před sebou kvalifikovaného pachatele. Tito lidé znají procesy, jak probíhají. Z tohoto hlediska je vždy složitější dokazování. Další věcí je, že pokud působí na určité vedoucí pozici, je zde přirozeně nebezpečí, že může manipulovat se skutečnostmi, aby svou protiprávní činnost zastřel.

* Objevují se případy vysoce postavených státních zástupců – Dagmar Máchové či Libora Grygárka – kteří jsou podezřelí ze závažných trestných činů. Třeba z vynášení informací. Uvažujete o nějakých opatřeních, kontrole nebo to považujete za selhání jednotlivců?

Jak je vidět, systém se s tím dokáže vypořádat. Když si vezmete poslední tři čtyři roky a období předtím, tak za poslední čtyři roky máme nejen odstíhaných, ale i odsouzených dost soudců a státních zástupců. Takže pro mě to není známka toho, že by byl systém zasažen skutečně, ale toho, že má určité mechanismy, na základě kterých se dokáže i s tímto negativním prvkem vypořádat, mluvím-li o těch odsouzených.

* V některých případech ale trvá dlouho, než se od podezření dojde ke stíhání takového člověka. Může se stát, že má na starosti kauzy, které následkem jeho jednání mohou spadnout pod stůl – třeba i závažné případy v Praze. Takže ta škoda by mohla být nevratná.

K tomu se s dovolením nebudu vyjadřovat. Je to s ohledem na probíhající trestní řízení.

* Dlouho se mluvilo o nutnosti nového zákona o státním zastupitelství. Teď to vypadá, že nám najednou nechybí. Jak to s tím zákonem vypadá?

Zákon je předložen do Poslanecké sněmovny, ale s ohledem na to, že teď je policie trochu rozpohybovaná reformou, nepovažoval bych za vhodné rozpohybovat ještě státní zastupitelství. K tomu by totiž bezesporu došlo. Pokud by se rušila vrchní státní zastupitelství a zaváděl by se protikorupční speciál (měl by stíhat korupci a hospodářské a majetkové trestné činy – pozn. red.), představovalo by to určité období, které nebude tak stabilní. Mám-li to říci otevřeně, mně nevadí, jestli se teď ten zákon neprojedná.

* Jaká je tedy nyní podle vás nejpotřebnější změna zákona?

Co se týče trestní justice, tak bezesporu trestní řád, na kterém se nyní pracuje. Zasloužili bychom si moderní normu, která bude reagovat na moderní technologie, které se objevily. My jsme pořád v minulém století.

* V čem konkrétně?

Máte určitou informační technologii a vyvinuté moderní způsoby komunikace, jako je Facebook, What’s App. Jde zejména o počítačovou kriminalitu. My přitom pracujeme s právními nástroji vyvinutými v minulém století. Druhá věc je organizace justice. Zda skutečně potřebujeme tolik soudů, státních zastupitelství.

* Jaké navrhujete řešení?

Řešení vám neřeknu, těch se nabízí spousta. Někdo chce nejvyšší radu soudnictví, někdo hovoří o zrušení vrchních, někdo o zrušení okresních soudů. Je toho přehršel, ale ono by stálo za to důkladně si zanalyzovat, v jaké společenské situaci se nacházíme a jak by bylo dobré justici ušít na potřeby dnešní společnosti.

* Teď se zavedla jedna zákonná změna – jde o trestní odpovědnost firem. Umožní opravdu nová úprava firmám, aby se vyhnuly trestu, pokud dokážou, že mají dostatečná interní protikorupční opatření?

Pochopitelně obavy existují. Novela, která nabude účinnosti od prosince, nám v podstatě rozšiřuje povinnost dokazovat. My budeme muset dokazovat, že právnická osoba nevynaložila veškeré možné úsilí, aby zabránila protiprávnímu jednání. Já bych to ale neredukoval jen na existenci etických kodexů. Firma se s tím kodexem musí sžít. Nestačí jednou za rok udělat školení pro všechny zaměstnance, kteří podepíší prezenční listinu a zase odejdou. Budeme muset jít daleko víc do reálného života firmy a zajímat se o to, jak to v ní chodilo. Zda se v ní snažili zabránit protiprávnímu jednání, zdali jim to bylo jedno, nebo zda to dokonce neiniciovali.

* Jak tato změna ovlivní známé rozjeté případy stíhaných firem – ať už těch z kauzy Davida Ratha, nebo Agroteku ministra financí Andreje Babiše?

Obávám se, že se bude muset doplnit dokazování ve vztahu k těm rozjetým věcem, ale berte to jako můj názor.

***

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman začínal na státním zastupitelství v Plzni. Poté se přesunul na mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Mezi lety 2004 a 2010 působil jako delegát v organizaci Eurojust, instituci Evropské unie pro právní spolupráci. Podílel se tak na zatčení Barbory Škrlové z kauzy týraných chlapců z Kuřimi. V roce 2011 se stal nejvyšším státním zástupcem po Renatě Vesecké.


 
© 2012 by Háka Software