Nejvyšší státní zástupce v MF Dnes: Masivní průlom do státního zastupitelství mě překvapil PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Bič na pomalé policisty

16.2.2017,  Mladá fronta DNES, strana 4

Adéla Paclíková

 

Nejvyšší žalobce Pavel Zeman kritizuje návrh okleštit jeho lidem pravomoce

 

Už když loni v létě vznikala poslanecká komise k vyšetření sporné policejní reformy, znepokojila státní zástupce. Poslanci si totiž vytkli cíl prověřit nejen chování politiků a policejních šéfů, ale také postup Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jehož náměstek se k reformě vyjadřoval v médiích. „Už tehdy jsem to vnímal jako určité otevření dvířek do státního zastupitelství,“ říká v rozhovoru pro MF DNES nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Závěr komise zašel ještě dál, než čekal – poslanci navrhli omezit pravomoce všech státních zástupců, aby už například nemohli sebrat kauzu konkrétnímu policistovi. „Ten masivní průlom do státního zastupitelství mě překvapil,“ tvrdí Zeman. Žalobci by podle něj ztratili páky na pomalé a chybující policisty – polevil by tlak, aby pracovali kvalitně.

 

Pacl1

Reprofoto: MF Dnes, Profimedia.cz

 

* Jak by se projevilo v praxi, kdyby žalobci už nemohli případ policistovi odebrat?

 

Tvůrci usnesení komise tuto možnost nepochopili. My si nevybíráme konkrétního policistu, jak naznačovali. Tento krok učiní policejní velitel. Pouze můžeme věc policistovi odejmout. Uvedu příklad. Ukradnou vám auto a přijdete o půl milionu. Najde se zloděj a policista je zavalen jinou prací, případu se nevěnuje, vyšetřování se táhne. Vy se jako poškozená hlásíte s nárokem na náhradu škody a čekáte, až v případu rozhodne soud. Pokud se to vleče, státní zástupce dnes může věc policistovi odejmout a jeho nadřízený ji přidělí někomu jinému, kdo to udělá rychleji. Je to velice banální příklad. Pokud bychom o tuto pravomoc přišli a vy byste se na nás jako poškozená obrátila se stížností, státní zastupitelství by mohlo nanejvýš dát policistovi pokyn, aby vyšetřování dokončil do určité doby. Takový pokyn by však byl nedokonalý, protože by tam nebyla žádná sankce za jeho nesplnění.

 

* Tedy možnost věc odejmout?

 

Ano. A bez ní by byl problém. Jsem rád, když orgány činné v trestním řízení fungují dobře, ale na druhou stranu musíme být připraveni i na případy, kdy dobře fungovat nebudou.

 

* Poslanci svůj návrh zdůvodňují tím, že státní zástupci zneužívají některé své pravomoce a do práce policie zasahují až příliš. Není to v některých kauzách pravda?

 

Zaprvé bych rád od poslanců slyšel konkrétní případy, kdy státní zastupitelství zneužilo svoji moc. Bude­li se to zakládat na pravdě, dám podnět ke stíhání. Druhá věc: pokud by práce policie byla natolik skvělá, tak by Nejvyšší státní zastupitelství nerozhodovalo v polovině nejdůležitějších kauz o stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Když totiž o nich rozhodujeme na Nejvyšším státním zastupitelství, znamená to, že už dozoroví státní zástupci na vrchním státním zastupitelství museli zasáhnout do toho, jak to usnesení o zahájení trestního stíhání vypadá. Já bych byl velmi rád ve stadiu, kdy by policie byla schopna napsat si to usnesení sama, bez zásahů státního zástupce. Mně by tím odpadla práce. Takže já nevím, co má být účelem změny. Chceme nekvalitní práci, kterou my státní zástupci nebudeme schopni ustát před soudem, nebo chceme opak? Ve druhém případě do toho státní zástupce prostě musí zasahovat. To my jdeme před soudem s kůží na trh.

 

* Chcete říct, že policie není dostatečně kompetentní?

 

Zhruba třetinu z těch usnesení o zahájení trestního stíhání, která se dostanou na Nejvyšší státní zastupitelství, rušíme. To svědčí o tom, že ta odbornost tam asi chybí. Proto si myslím, že by zásahy státních zástupců měly být naopak ještě intenzivnější než dnes. Ale to zákonodárce musí říci, co chce. Jestli chceme, aby se trestní řízení, která zahajujeme, dováděla do úspěšného konce, pak státní zastupitelství musí mít nástroje, kterými dokáže efektivně ovlivňovat proces. Jinak to nejde.

 

* Kvůli reformě policie jste si vymínil, že se vedení nově vzniklé Národní centrály proti organizovanému zločinu bude se státními zástupci domlouvat na složení vyšetřovacích týmů. Proč jste to chtěl?

 

Je to otázka důvěry. Minulý rok v červenci jsem neměl důvěru v to, jak bude nová centrála fungovat. Chtěl jsem, aby na složité kauzy vyčlenila lidi, kteří jsou podle názoru státního zástupce odborně zdatní, slušní a důvěryhodní. Důvěra je v těchto případech velmi důležitá, například i proto, aby neunikaly informace.

 

* Na jednu stranu máte dohodu s policií, na druhou stranu poslanci říkají, že výběr policistů vůbec nemáte ovlivňovat. Jak to tedy má být?

 

Řeknu to na příkladu. V jednom českém filmu táhl vojevůdce do války a jeho pobočník mu říkal: „Vždyť s tím protivníkem máme uzavřenou mírovou dohodu.“ A vojevůdce mu odpoví: „Ale mírové dohody se uzavírají pro případ míru.“ A já myslím, že to vystihuje jádro problému. Ano, máme mírovou dohodu, ale zároveň potřebuji mít institut, kterým si tu mírovou dohodu v případě potřeby vynutím.

 

* Do funkce nejvyššího státního zástupce jste nastupoval před šesti lety, v době, kdy se mluvilo o potřebě zvýšit nezávislost a sebevědomí státních zástupců. Teď se naopak poslanci z komise netají tím, že by je rádi dostali zase zpátky „na řetěz“. Mění se nějak politické klima?

 

Musíme rozlišovat dvě věci – nezávislost a efektivitu. Nezávislost státních zástupců v nynější době nikdo nerozporuje. Snad jen ta část usnesení komise, která doporučuje zvážení personálních otázek na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci. Naznačuje, že by se mělo určitým způsobem zasahovat do nezávislosti státního zastupitelství v personálních otázkách. Zbytek usnesení však jde jiným směrem – v podstatě říká: My státním zástupcům sebereme několik základních pravomocí, které mají ve vztahu k vyšetřování, a tím ho učiníme méně efektivním.

 

* Mimochodem – zvažujete personální změny v Olomouci?

 

Vedoucího státního zástupce mohu odvolat v okamžiku, kdy závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z jeho funkce – ať už jde o jedno velké porušení, nebo o sérii menších. Jakmile toto u kteréhokoliv státního zástupce zjistím, návrh na odvolání podám. Zatím nevidím ani jednu ze zmíněných alternativ.

 

* O Vrchním státním zastupitelství v Olomouci poslanci řekli, že nepatřičně vstoupilo do politického života. Souhlasíte aspoň zčásti s touto kritikou?

 

Když se podívám na fakta, mám za to, že se olomouckému státnímu zastupitelství v této věci přisuzuje více, než co skutečně vykonalo. Jestli do něčeho vstoupilo, tak možná jedním mediálním výrokem. Podle mého názoru to bylo vcelku nešťastné mediální vystoupení náměstka Pavla Komára z Olomouce ve vztahu k plánovanému výslechu vedení policie (Komár v médiích řekl, že se žalobci v souvislosti s reformou chystají vyslechnout policejního prezidenta – pozn. red.). Čekal jsem, že právě s touto věcí se bude vyrovnávat vyšetřovací komise. Stejně jako jsem se s ní vyrovnal já, když jsem podal kárnou žalobu. Rád bych slyšel konkrétní případy, kdy státní zástupce zneužil svoji moc. 

 
© 2012 by Háka Software