Nejvyšší státní zástupce uspěl v dalších dvou žalobách proti licencím solárních elektráren PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

Brno 28. května 2015 – Krajský soud v Brně vyhověl dalším dvěma žalobám nejvyššího státního zástupce a zrušil rozhodnutí o licencích z roku 2010 pro fotovoltaické elektrárny FVE Solar I. v Krásné Hoře na Havlíčkobrodsku a Papírna v České Kamenici na Děčínsku.

 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v žalobách upozorňoval na nedostatky v licenčních řízeních Energetického regulačního úřadu. Například u elektrárny FVE Solar I. neobstály některé zásadní dokumenty nutné pro udělení licence. „V licenčním řízení předložená revizní zpráva byla neúplná. Navíc v řízení nebyl předložen řádný titul opravňující užívat elektrárnu ve smyslu stavebního zákona,“ doplňuje státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství Václav Kotas.

 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal ve veřejném zájmu celkem 22 správních žalob, ve kterých napadal problémová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z konce roku 2010. U všech namítal nejrůznější rozpory v dokumentech a údajích předložených před vydáním licencí, případně rozpory mezi deklarovaným a skutečným stavem zařízení.

 

Krajský soud v Brně dosud vyhověl sedmi žalobám, naopak devět z nich zamítl a licence ponechal v platnosti. V případech, kdy nejvyšší státní zástupce nebyl úspěšný, připravuje, případně už podal mimořádný opravný prostředek, kterým je tzv. kasační stížnost. „Jakkoli jsme rádi, že se v sedmi případech krajský soud ztotožnil s našimi argumenty a vyhověl nám, tak je nutné počkat, k jakým závěrům dospěje nadřízená instance, tedy Nejvyšší správní soud,“ hodnotí současný vývoj nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

 

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software