Státní zástupci jednali s ministrem spravedlnosti o elektronickém trestním spisu Print
There are no translations available.

 

 

Praha 22. září 2015 - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dnes jednal s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a vedoucími státními zástupci všech krajských a vrchních státních zastupitelství. Tématem jednání bylo například zavedení elektronického trestního spisu, který do budoucna zefektivní a  zpřehlední vedení spisů v trestních řízeních nejprve na státních zastupitelstvích a poté i na soudech.

 

„Stejně jako jsme zintenzivnili porady s předsedy soudů, znovu zavádíme také porady s vedoucími státních zastupitelství. Z jednání mám velmi dobrý pocit, probrali jsme všechno, co je aktuálně důležité mezi ministerstvem a soustavou,“ uvedl po jednání ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

„Oceňuji, že Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán správy státního zastupitelství zahájilo další sérii setkání s vedoucími státními zástupci. Pro nás je to cenné z toho důvodu, že na fóru, kde jsou přítomni všichni vedoucí státní zástupci, si vyměňujeme informace v otázkách legislativy, správy a vůbec v otázkách toho, co nás čeká do budoucna, což je docela podstatná věc pro další rozvoj justice obecně,“ zhodnotil průběh setkání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

 PElikan Zeman-4upr

Foto: Ministerstvo spravedlnosti

Ministr spravedlnosti i nejvyšší státní zástupce vyzdvihli z dnešní porady zejména téma elektronického trestního řízení. Ministr Pelikán považuje projekt ELVIZ, tedy projekt elektronického trestního spisu za jeden z nejdůležitějších, na kterém momentálně ministerstvo pracuje. „Věřím, že v průběhu příštího roku budeme schopni uvést celý systém do provozu,“ uvedl ministr.

Elektronický trestní spis již funguje na policii a všechna státní zastupitelství mají do tohoto systému přístup. Výkon dozorových oprávnění státního zástupce je díky tomu podstatně rychlejší, protože dozorový státní zástupce může do trestního řízení nahlížet on-line, a není odkázán na oběh papírových spisů. „Chybí tomu ale nadstavba u státního zastupitelství a potom následně i u soudu, poněvadž systémy jsou roztříštěné. Proto si myslím, že se jde správným směrem, kdy se skutečně vytváří jeden systém, který na sebe bude navazovat, “ řekl po jednání nejvyšší státní zástupce.

Ministr Pelikán také informoval vedoucí státní zástupce o probíhajících koaličních jednáních ohledně návrhu nového zákona o státním zastupitelství. „Jsem v tomto směru optimista. Věřím, že v horizontu dnů či několika málo týdnů budeme schopni ukázat veřejnosti finální podobu zákona“, uvedl na následném tiskovém brífinku ministr spravedlnosti. Tyto informace přivítal i nejvyšší státní zástupce: „Budu rád, pokud tento zákon spatří světlo světa.“

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Petr Malý, tiskový mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství