Aktuální Zpráva o činnosti státního zastupitelství: Kriminalita se stěhuje z ulic do „kyberprostoru" PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 28. června 2016 – Nejvyšší státní zastupitelství vydává zprávu o činnosti za uplynulý rok 2015, ve které popisuje nejnovější trendy ve vývoji a struktuře kriminality a předkládá všechny podstatné informace a statistická data týkající se aktivit státního zastupitelství.

 

ZOC2015

Ilustrační foto: Petr Malý

 

Státní zástupci v roce 2015 podali obžalobu na celkem 84 327 fyzických osob a na 192 právnických osob. Naprostou většinu trestních případů (84,8 %) přitom státní zástupci vyřídili ve lhůtě do dvou týdnů, tedy od okamžiku obdržení spisu od policejního orgánu do podání obžaloby či jiného rozhodnutí ve věci neuplynulo více než 14 dní. Délku řízení u komplikovanějších kauz může prodlužovat například příliš formalistické seznamování velkého počtu poškozených s výsledky vyšetřování, a to až o týdny a měsíce.

 

Z celkového počtu osob postavených před soud bylo zproštěno obžaloby 5,72 %. To znamená, že víc než u 94 % osob soudy uznaly vinu a ve větší či menší míře tak vyhověly obžalobě podané státním zástupcem.

 

Ze statistik vyplývá pokles „tradiční“ majetkové kriminality, tedy například zaznamenaných případů krádeží prostých a krádeží vloupáním. Pokles se týká třeba i úvěrových podvodů, loupeží nebo trestných činů zanedbání povinné výživy. Nepřibývá ani násilných zločinů. Postihování hospodářských a daňových deliktů je stále komplikovanější a vyžaduje vyšší odbornost policistů i státních zástupců, ale také účinnější komunikaci s daňovou správou.

 

Kriminální jednání se stává sofistikovanější a stále víc se stěhuje do virtuálního prostředí. Internet poskytuje pachatelům relativní anonymitu pro porušování zákona, ať už se jedná například o napadení účtů prostřednictvím internetového bankovnictví, zneužívání informací ze sociálních sítí nebo podvodné e-shopy. Patří sem ale i pronásledování bývalých partnerů prostředky internetu, páchání trestných činů z nenávisti, sexuálně motivovaných trestných činů i trestných činů spojených s dětskou pornografií prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

 

Stále převládá nízká míra oznamování korupčního jednání, což souvisí mimo jiné s nedostatečnou právní ochranou tzv. whistleblowerů. U drogové zločinnosti zůstává nejpalčivějším problémem produkce pervitinu a její vývoz do Německa a stále častěji i do Rakouska. Kvůli tomuto trendu státní zastupitelství výrazně posiluje spolupráci s justičními orgány sousedních  zemí. Fenomén ilegální migrace zatím na území České republiky nepřinesl žádný výrazný nárůst případů organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (tzv. převaděčství).

 

Kompletní text zprávy o činnosti včetně tabulkové části zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství na svém webu (ke stažení zde).

 

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software