Pozitivní vysvědčení od OECD: Česko nepodceňuje riziko korupce zahraničních autorit Print
There are no translations available.

(Společná tisková zpráva Nejvyššího státního zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti)

 

Praha, Brno 22. června 2017 - Pracovní skupina OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů aktuálně dokončila hodnocení České republiky v rámci Fáze 4 týkající se implementace Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a souvisejících nástrojů. Česká republika je teprve třetí zemí ze 44 členských zemí, která prošla již všemi 4 hodnotícími fázemi, a to po Finsku a Velké Británii.

 

oecd17

Ilustrační foto: oecd.org

 

Česká delegace byla vedena nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a velvyslancem při OECD Petrem Gandalovičem a dále složena z expertů Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády, Nejvyššího státního zastupitelství, Národní centrály proti organizovanému zločinu a Finančního analytického úřadu. 

 

Hodnotící zpráva zdůrazňuje značné úsilí České republiky vylepšovat svůj systém pro boj proti podplácení zahraničních veřejných činitelů a identifikuje také mnoho příkladů dobré praxe, která je však částečně zastíněna skutečností, že po 17 letech platnosti Úmluvy pro Českou republiku, zde zatím nebyl stíhán žádný případ zahraničního podplácení. Jak tuto situaci zlepšit? OECD přináší České republice 17 konkrétních doporučení v 6 tematických oblastech, kterými to má udělat.

 

Některá z doporučení nejsou žádným překvapením a jejich řešení je již připravováno nezávisle na hodnocení. Větší nezávislost státního zastupitelství je požadavkem, který je naplňován návrhem nového zákona o státním zastupitelství, který byl připraven Ministerstvem spravedlnosti a schválen vládou v roce 2016. Ministerstvo spravedlnosti a zejména Nejvyšší státní zastupitelství se také velmi intenzivně věnují nové úpravě trestní odpovědnosti právnických osob. Nejvyšší státní zastupitelství připravilo metodiku pro státní zástupce, která je také veřejná a bude nadále konzultována a doplňována. Více informací k metodice naleznete zde. Také ochrana oznamovatelů je téma, jež je již ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zpracováno do podoby legislativního návrhu, který posiluje postavení whistleblowera během řízení. Tento legislativní návrh byl schválen vládou v roce 2017 a je v současné době v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika stále nemá žádný stíhaný případ, je velký důraz kladen na odhalování zahraničního podplácení prostřednictvím nástrojů Finančního analytického úřadu, daňové správy, KOBRY nebo České národní banky. V této souvislosti se může Česká republika pochlubit také novinkami jako je centrální evidence bankovních účtů a rejstřík skutečných vlastníků právnických osob, které se mohou po svém plném zprovoznění stát velmi účinným nástrojem pro odhalování korupce. Pro efektivní odhalování a šíření povědomí je však potřeba také personálních kapacit a proto Pracovní skupina doporučuje zajistit dostatečný počet analytických pracovníků s potřebnou expertízou, a to jak pro Policii ČR, tak pro státní zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti již v roce 2016 přislíbilo navýšení počtu analytiků pro obě vrchní státní zastupitelství, pro rok 2017 je navýšení o 10 míst a v roce 2018 se počítá s dalšími 12. Zároveň s navýšením kapacit pro boj se zahraničním podplácením počítá Akční plán boje s korupcí pro roky 2016 a 2017, a to jak na úrovni Policie ČR, tak na úrovni Ministerstva spravedlnosti. 

  

Mezi další doporučení také patří organizace školení a vzdělávacích akcí, zajištění, aby trestní a správní sankce za zkreslování účetnictví v souvislosti s případy zahraničního podplácení byly účinné, přiměřené a odrazující a také aby rozsudky týkající se zahraničního podplácení byly zveřejňovány.

 

Ministerstvo spravedlnosti se ztotožňuje s uvedenými doporučeními a v následujících dvou letech vynaloží maximální úsilí nejen pro splnění doporučení, ale jejich prostřednictvím zejména pro skutečné zefektivnění boje s mezinárodní korupcí.

 

Více o minulých fázích hodnocení České republiky naleznete na tomto odkazu.

 

 

tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ