Státní zástupci a advokáti nastavují jasnější pravidla vzájemné komunikace Print
There are no translations available.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

 

Praha 7. prosince 2018 – Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol podepsali Memorandum o součinnosti. Dokument stanovuje zásady, podle nichž by spolu měli komunikovat aktéři trestního procesu, státní zástupce a obhájce při jednání o tzv. odklonu anebo dohodě o vině a trestu. Vrcholní představitelé veřejné žaloby a advokacie se zároveň zavázali, že budou pravidelně vyhodnocovat vzájemnou spolupráci v této oblasti. Podpis dokumentu se uskutečnil v rámci odborného semináře pořádaného ve spolupráci Nejvyššího státního zastupitelství, České advokátní komory a Justiční akademie pod záštitou předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala.  

 

Podpis

 

Foto: ČAK

 

Jasná pravidla pro komunikaci mezi státním zástupcem a obhájcem by měla především usnadnit cestu k častějšímu využívání tzv. odklonů v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání) nebo dohody o vině a trestu. Díky vyjasnění procesních stanovisek mezi obžalobou a obhajobou by nemuselo tolik trestních stíhání končit před trestním soudem. Častější používání tzv. odklonů nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prosazuje dlouhodobě: „Znamená to nejen odbřemenění agendy soudů, ale hlavně rychlejší dosažení spravedlnosti. Stále ale musí být chráněna práva obviněných i poškozených.“

 

Konkrétně Memorandum krom dalšího zakotvuje, že pokud státní zástupce a obhájce primárně dojdou ke vzájemné dohodě o dalším procesním postupu, bude dohoda mezi státním zástupcem i obhájcem bez dalšího dodržována, s výjimkou případů, kdy dojde ke změně skutkové či důkazní situace nebo výkladu dané právní otázky.

 

Memorandum tedy stvrzuje, že se státní zástupce a advokát (resp. jeho klient) v případě uznání viny a v situaci, kdy nedojde později ke změně skutkové či důkazní situace, mohou na sebe spolehnout v tom smyslu, že nastavená „pravidla hry“ budou respektována a dodržována. „Memorandum otevírá doposud ne zcela využívaný prostor k prvotnímu, nezávaznému jednání o státního zástupce a obhájce o tom, zda v dané věci by státní zástupce a obviněný mohli dospět k shodě na tom, že trestní věc může být vyřešena odklonem nebo dohodou o vině a trestu. Přitom zvětšení počtu trestních věcí, které se podaří vyřešit jinak než soudním řízením, je celospolečenským zájmem,“ dodává místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol.

 

Text memoranda ke stažení zde.

Více o odklonech v trestním řízení zde.

 

 

Petr Malý, tiskový mluvčí NSZ                                     

Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK

 

 

O memorandu v Týdnu v justici, ČT24, 9. 12. 2018, 22:32

 

Mohylova

Zdroj: ceskatelevize.cz/ivysilani