Podíl uložených peněžitých trestů stoupl na rekordní maximum PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 2. dubna 2019 – Soudy v roce 2018 uložily 9 864 peněžitých trestů, tedy nejvíce v historii české soudní praxe. Tato forma sankce se tak dotkla celkem 18,12 % všech loni odsouzených osob (ať už jako hlavní či doplňující trest). Za poslední tři roky se tak podíl uložených peněžitých trestů zvedl více než dvojnásobně. Ještě v roce 2015 se pohyboval pod hranicí šesti procent.

Graf-pen-tresty-mensi

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se tak daří naplňovat jednu z hlavních priorit státního zastupitelství. Změna rozhodovací praxe by se neobešla bez aktivního přístupu státních zástupců, kteří navrhují trest pro obžalované, a soudců, kteří o uložení konkrétního trestu rozhodují.

„Už v roce 2016 jsem apeloval na všechny vedoucí okresní i krajské státní zástupce, aby se více zaměřili na zvažování peněžitého trestu jako vhodné formy sankce. V roce 2017 jsme pak pořádali spolu s Nejvyšším soudem speciální semináře soudce, státní zástupce a další zainteresované profese. Jsem rád, že toto úsilí přináší konkrétní a velmi pozitivní výsledky,“ hodnotí situaci nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Nejvyšší státní zástupce zároveň vyzdvihl a ocenil okresní státní zástupce v regionech, kde podíl peněžitých trestů ještě vysoce převyšuje celorepublikový průměr. Například v domažlickém okrese dosáhl dokonce 43,92 %. Naprostou většinu peněžitých trestů soudci uloží za trestné činy v dopravě, nejčastěji je sankce pohybují v rozmezí 10 000 – 20 000 Kč. Součet všech peněžitých trestů uložených v roce 2018 představuje sumu 317 milionů korun.

Nejvyšší státní zastupitelství bylo spolu s Nejvyšším soudem též iniciátorem některých změn trestního zákoníku a trestního řádu, které by měly přispět k užívání peněžitého trestu. Příslušný návrh zákona návazně zpracovaný Ministerstvem spravedlnosti je aktuálně v legislativním procesu. Nová právní úprava by měla přinést mimo jiné i zjednodušení přeměny nezaplaceného peněžitého trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody, ale i zahlazení odsouzení zaplacením peněžitého trestu, pokud nešlo o zvlášť závažný zločin.

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

*

 

Téma peněžitých trestů také ve vysílání Studia ČT24:

 

CT24-penezite-tresty-play

Zdroj: ceskatelevize.cz/ivysilani

 
© 2012 by Háka Software