Nejvyšší státní zastupitelství zhodnotilo vývoj kriminality během nouzového stavu PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 8. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství sledovalo v období vyhlášeného nouzového stavu a probíhající pandemie koronaviru SARS-COV-2 vybrané trestné činy, jejich četnost a celkový vývoj. Za dobu od 12. 3. do 17. 5. 2020 bylo spácháno celkem 8 354 trestných činů krádeže, které byly kvalifikovány v přísnější trestní sazbě právě s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Z tohoto údaje však bylo evidováno 6 989 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem a 1 365 spáchaných známým pachatelem, z nichž 1 009 již je ve fázi trestního stíhání konkrétní osoby.

 

Nouzovy-stav-cisla-nova

 

Výrazně nižší jsou údaje v případě dalších majetkových trestných činů, a to podvodu (celkem spácháno 374 trestných činů, z toho neznámým pachatelem 337) a zpronevěry (celkem 35 trestných činů, z toho 8 spáchaných neznámým pachatelem).

Dá se říci, že přes poměrně vysokou četnost uvedených majetkových trestných činů celkový rozsah tohoto druhu kriminality zdaleka nedosáhl úrovně z doby před výskytem pandemie. Z orientačního porovnání s údaji za srovnatelné období loňského roku je zřejmé, že letos z důvodu pandemie poklesl o více než polovinu počet osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání pro uvedené majetkové trestné činy. Přesné údaje nelze s ohledem na rozdílnou metodiku sběru dat a sledované období zjistit.

Za zmíněné období byly zaznamenány i trestné činy spáchané v souvislosti s výskytem a šířením nemoci COVID-19. Bylo evidováno celkem 14 trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci ve fázi prověřování, z toho 4 pachatelé jsou pro tento trestný čin stíháni, a 11 věcí tohoto trestného činu v nedbalostní formě (1 pachatel je stíhán).

V přímé souvislosti s nemocí COVID-19 bylo spácháno 39 trestných činů šíření poplašné zprávy, z toho 14 osob je za tento trestný čin již stíháno. Dále bylo spácháno 6 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které zpravidla spočívaly v porušení nařízené karantény.

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 
© 2012 by Háka Software