S naprostou většinou obžalob státní zástupci u soudu uspějí, říká aktuální Zpráva o činnosti PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality.

 

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedy státní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob.

 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %. To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

 

1

 

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 % odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160 obviněnými.

 

2

 

 

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

 

3

 

 

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 % veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

 

4

 

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

 

5

 

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách (zde).

 

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality. 

 

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedy státní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob. 

 

 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %. To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

 

1

 

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 % odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160 obviněnými.

 

2

 

 

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

 

3

 

 

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 % veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

 

4

 

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

 

5

 

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách (zde).

 

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

S naprostou většinou obžalob státní zástupci u soudu uspějí, vyplývá z aktuální Zprávy o činnosti

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality.

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedystátní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob. 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %.To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 %odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160obviněnými.

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 %veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách.

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

 

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality.

 

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedy státní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob.

 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %. To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

 

1

 

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 % odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160 obviněnými.

 

2

 

 

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

 

3

 

 

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 % veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

 

4

 

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

 

5

 

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách (zde).

 

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality. 

 

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedy státní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob. 

 

 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %. To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

 

1

 

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 % odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160 obviněnými.

 

2

 

 

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

 

3

 

 

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 % veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

 

4

 

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

 

5

 

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách (zde).

 

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

S naprostou většinou obžalob státní zástupci u soudu uspějí, vyplývá z aktuální Zprávy o činnosti

 

Brno 16. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2019, která podrobně analyzuje práci státních zástupců za uplynulý rok a popisuje aktuální trendy ve vývoji kriminality.

V loňském roce se zastavil dlouholetý trend poklesu evidované kriminality. Počet zahájených trestních řízení dokonce v porovnání s rokem 2018 mírně stoupl. Orgány činné v trestním řízení sepsaly celkem 211 852 záznamů o zahájení trestního řízení proti fyzické osobě. Státní zástupci podali obžalobu na 32 965 osob. U méně závažných případů stále převládá zkrácená forma přípravného řízení, kdy státní zástupce namísto obžaloby podává soudu tzv. návrh na potrestání. Loni byl tento návrh podán u 37 614 osob. Celkem tedystátní zástupci postavili před soud 70 739 fyzických osob. Obžalobě nebo návrhu na potrestání v roce 2019 čelilo také 315 právnických osob, což potvrzuje mírně rostoucí trend právě v oblasti stíhání právnických osob. 

O kvalitě práce veřejné žaloby svědčí snižující se podíl zproštěných případů, loni tento podíl činil 4,7 %.To znamená, že více než 95 % osob, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.   

Pokračuje pozitivní trend v oblasti ukládání peněžitých trestů. Tento typ sankce soudy uložily celkem 19,1 %odsouzených osob. Za posledních pět let jde o nárůst na více než čtyřnásobek. Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160obviněnými.

Především v oblasti závažné hospodářské kriminality se státní zastupitelství spolu s Policií ČR soustředí na problematiku vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. V roce 2019 se tak podařilo v trestním řízení zajistit majetek v hodnotě 5,3 miliard korun.

Pokud jde o strukturu trestné činnosti, stále převládají trestné činy v dopravě, které tvoří 26,6 %veškeré registrované kriminality. Vůbec nejčetnější právní kvalifikací představuje trestný čin krádeže (17 %). Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.

Příznivě vůči státnímu zastupitelství vyznívá statistika průměrné délky přípravného řízení, podle které 81,7 % trestních spisů vyřídí státní zástupci ve lhůtě do dvou týdnů. Výrazně delší průběh přípravného řízení se týká především důkazně a procesně složitých kauz a z hlediska celkového objemu trestních řízení zůstává výjimkou.  Kromě poznatků jednotlivých složek státního zastupitelství zpráva přibližuje také činnost Nejvyššího státního zastupitelství, například agendu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, který je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů. V 66 % případů Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce částečně nebo zcela vyhověl.  

Zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok předkládá nejvyšší státní zástupce podle zákonné povinnosti vládě, a to prostřednictvím ministryně spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství zároveň dokument včetně podrobné tabulkové části zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách.

 

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

 

 

 
© 2012 by Háka Software