Výběrová řízení na obsazení funkce SZ
Výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce v obvodu působnosti KSZ v Českých Budějovicích
Výběrové řízení k obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce ke státnímu zastupitelství v obvodu působnosti KSZ v Brně
© 2012 by Háka Software